Appell TTIP TISA

Gode venner og demokratiforkjempere!
Kjære alle dere som eter mat!
Vi må sammen slåss for folkestyre og demokrati!
Demokratiet er åpenbart et stort problem for de interessene som ønsker å rive ned alt vi og våre formødre og -fedre har skapt i dette landet og i denne verden. Vi må sammen slåss for demokrati. Vi må slåss for retten for barn, unge og de ufødte til å velge en annen vei enn det kommersialiserte system! Et kynisk kommersialisert system som bare bekrefter sin makt, og avskaffer vårt folkestyre.
Hastebehandling i Stortinget av overføring av Finanstilsynet til ESA, er bare siste skudd på stammen. Hva er det som haster?

Handler det om at befolkningen ikke skal rekke å reagere? Et forslag om å legge tilsyn med finansinstitusjoner og regelutvikling ut av folkevalgt styring, til en bastard av en institusjon - til ESA.
ESA sin oppgave er å overvåke at EUs til enhver tid gjeldende politikk – eller intensjoner med politikk - følges slavisk i Norge og de andre EØS-land. ESA har allerede for mye makt!
Som bonde, som forholder meg til levende liv i alt mitt virke, vil jeg minne om at finansinstitusjonene og pengesystemet ble sammenlignet med blodårene i vårt samfunnssystem under finanskollapsen i 2007-2008.
Nå vil flertallet i denne sal i Stortinget bak meg at frimarkedsinstitusjonene ESA og EU-kommisjonen skal styre disse «blodårene» i vårt samfunnssystem. Dette er galskap!
Vi skulle heller skjerpet kontroll, eierskap og styring!
EU og USA vil harmonisere sine lovverk og reguleringer gjennom EU-USA-handels- og investeringspakt – gjennom TTIP.
Ifølge organisasjonen Corporate Europe Observatory og lekkede dokument fra TTIP- forhandlingene har EUs finansnæring allerede angrepet de vesle reguleringene som USAs folkevalgte klarte å regulere etter finanskollapsen i 2008. Blir det noe av TTIP, har flertallet av våre folkevalgte allerede sluppet USAs finansnæring inn i reguleringen av våre finanssystem.
TTIP –pakten forhandles fram mellom EUs og USAs byråkrati i tett dialog med noen av de største selskap i verden. Selskap som er større i økonomisk makt en mange land.
Regjeringen og enkelte folkevalgte har en helt ukritisk tilnærming til at Norge bør få slutte seg til TTIP når den er ferdigforhandlet.
Hvorfor er noen norske politikere så opptatt av å redusere egen makt og innflytelse over
nasjonale styringsinstrumenter til beste for eget land? Hvorfor kan norske politikere godta så
grunnleggende udemokratiske systemer? Hvem og hva tjener de?
Allerede nå kan EU-USA-harmoniseringen komme til oss via EØS, med noen muligheter for veto. Med en TTIP-tilslutning vil vi som bønder få «harmoniseringen» rett inn fjøsdøra.
Med en TTIP-tilslutning vil vi som forbrukere få «harmoniseringen» rett inn i munnen!
Vi får amerikanske regler for GMO, sprøytemiddelgrenser i frukt, veksthormon i fôr, klorvaskete kyllinger, med mye mer.
Dette har jeg ikke fra lekkasjer, men fra et brev som Kongressen og Senatet har sendt til administrasjonen, som de setter som betingelser for å godkjenne TTIP.
Selskap som har – eller søker kontroll med hele matproduksjonssystemet, medisinproduksjon, energi, finans, jord, kommunikasjonssystemene med mer, er tett inn på forhandlingene.
Selskapene har informasjon nok om de «hemmelige dokumenter». De har kanskje skrevet dem selv?
Selskap som Monsanto som har som mål:
- å få monopol over såkorn og genetiske ressurser
- å spre sine patenterte gener over hele verden
- å få makta over maten og dermed makta over folket
Transnasjonale selskap vil få kontroll over vann, jord og matproduksjon!
TTIP fører til avvikling av bondesamfunn i Europa. TTIP fører til avvikling av sunn matproduksjon!
Bonde, Bygd og By – vi må alliere oss i felles kamp!
Mange ting går feil vei i verden i dag:
– kriger skaper flyktninger og ødelegger matsystemer
- klimaendringer skaper flyktninger og ødelegger matproduksjon og matjord
- finanskollaps, økende arbeidsledighet og brutalisering i arbeidslivet.

Bondens oppgave er alltid å levere gården og jorden i bedre stand til neste generasjon.
Vår oppgave må være å sikre at generasjonene etter oss får et bedre samfunn å leve i.
Derfor kan vi ikke undergrave muligheten for at folket sjøl skal styre produksjon, finanssystem, velferdstjenester og ikke minst – hvordan maten vi alle skal leve av blir produsert.
Det er ikke lenger stat mot stat, men selskaper mot stat, folk og miljø! Det er overføring av makt fra nasjonalforsamlinger til kapitalkrefter. Det er undergraving av demokrati og frihet!
Men det skal IKKE få skje!
Vi må slåss for «all makt i denne sal!»
Vi må sammen slåss for demokrati og folkestyre!
Og vi skal vinne!


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as