Merete Furuberg underskriver avtale om redusert matsvinn

Avtale om redusert matsvinn

Myndighetene og matbransjen har undertegnet en intensjonsavtale om reduksjon av matsvinn. Hele bransjen er med på samarbeidet, fra primærnæring til forbrukerleddet.

Fem ministre har undertegnet intensjonsavtalen. Disse er klima- og miljøminister Tine Sundtoft, landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, fiskeriminister Elisabeth Aspaker, helseminister Bent Høie og forbrukerminister Solveig Horne.
Representanter for hele verdikjeden, fra primærprodusenter til dagligvarehandelen, har undertegnet avtalen. Leder Merete Furuberg undertegnet avtalen på vegne av Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
Hver nordmann kaster 46 kilo mat i året. I tillegg kastes mat gjennom hele matkjeden fra primærnæring til forbruker. Intensjonsavtalen legger rammer for hvordan myndighetene og bransjen sammen skal jobbe fremover for å redusere matsvinn.
Les hele saken her


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as