Beiteseminar med rovviltfokus

For tredje år på rad avholdes beiteseminar med rovviltfokus som et samarbeid mellom Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Dato for seminaret er 23.-24. februar 2016. Det er forlenget påmeldingsfrist fram til og med 11. februar.

Seminaret tar for seg mange aktuelle tema som det er nyttig å ha kjennskap til, både generelt og spesielt med tanke på rovvilt-sau konflikt og erstatningsoppgjør. Det vil bli mange nyttige innlegg med innblikk i hvordan forskning, forvaltning og næringa forholder seg til hverandre, samt hvordan det arbeides med nye utfordringer, oppdatert kunnskap, muligheter og samarbeid.

Foredragsholdere med god bredde og ulik tilknytning vil representere forskningsinstitusjoner, faglag, fylkeslag, beitelag, kommunale nivå, nemnder, direktorat og advokatfirma. Lederne for Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag stiller selvfølgelig også opp. Mot slutten av dag 2 vil det bli paneldebatt med stortingspolitikere om rovdyrpolitikken.

Seminaret er spesielt nyttig for håndtering av potensielle konflikter som angår egen besetning, eget beitelag, lokallag, etc. Det skaper en arena for diskusjon og samspill, og vil gi en juridisk innføring i advokatenes tolkninger og behandling av erstatningsoppgjør.

Vi oppfordrer til deltakelse fra så mange regioner som mulig, slik at flest mulig besitter tilgjengelig og oppdatert kunnskap som er relevant for dette tidkrevende og belastende konfliktområdet.

/share/mime/48/pdf.png Beiteseminar med rovviltfokus
(beiteseminar-med-rovviltfokus-2016_program.pdf, 93kB)

BEITESEMINAR MED ROVVILTFOKUS PÅMELDING


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

John P Løvstad, tlf 450 25 212, john.petter@smabrukarlaget.no

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene 2020
(foran-jordbruksforhandlingene-2020.pdf, 848kB)

/share/mime/48/pdf.png Klimakur
(klimakur-medl.avis.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Vilde Haarsaker
(vildehaarsaker-ny-ass-gen-sekr.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Ole Jacob Christensen kronikk
(o-j-christensen-kronikk.pdf, 107kB)

/share/mime/48/pdf.png Medlemsverving
(medlemsverving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as