Beiteseminar med rovviltfokus

For tredje år på rad avholdes beiteseminar med rovviltfokus som et samarbeid mellom Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Dato for seminaret er 23.-24. februar 2016. Det er forlenget påmeldingsfrist fram til og med 11. februar.

Seminaret tar for seg mange aktuelle tema som det er nyttig å ha kjennskap til, både generelt og spesielt med tanke på rovvilt-sau konflikt og erstatningsoppgjør. Det vil bli mange nyttige innlegg med innblikk i hvordan forskning, forvaltning og næringa forholder seg til hverandre, samt hvordan det arbeides med nye utfordringer, oppdatert kunnskap, muligheter og samarbeid.

Foredragsholdere med god bredde og ulik tilknytning vil representere forskningsinstitusjoner, faglag, fylkeslag, beitelag, kommunale nivå, nemnder, direktorat og advokatfirma. Lederne for Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag stiller selvfølgelig også opp. Mot slutten av dag 2 vil det bli paneldebatt med stortingspolitikere om rovdyrpolitikken.

Seminaret er spesielt nyttig for håndtering av potensielle konflikter som angår egen besetning, eget beitelag, lokallag, etc. Det skaper en arena for diskusjon og samspill, og vil gi en juridisk innføring i advokatenes tolkninger og behandling av erstatningsoppgjør.

Vi oppfordrer til deltakelse fra så mange regioner som mulig, slik at flest mulig besitter tilgjengelig og oppdatert kunnskap som er relevant for dette tidkrevende og belastende konfliktområdet.

/share/mime/48/pdf.png Beiteseminar med rovviltfokus
(beiteseminar-med-rovviltfokus-2016_program.pdf, 93kB)

BEITESEMINAR MED ROVVILTFOKUS PÅMELDING


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as