Brudd i jordbruksforhandlingene

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i kveld gitt tilbakemelding til statens forhandlingsleder om at Norsk Bonde- og Småbrukarlag bryter årets jordbruksforhandlinger. Bruddet kom etter intense forhandlinger en ukes tid, uten at partene kom så nær hverandre at det var mulig for NBS å kunne inngå en avtale.

- Vi kunne ikke godta den økonomiske som vi til slutt ble tilbudt, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg.

Jordbruket krevde en økonomisk ramme på 860 mill. kroner. Av dette utgjorde budsjettmidler 577 mill. kroner, noe som ville være helt nødvendig for å løfte inntektsnivået i alle produksjoner samt sikre en fordelingsprofil som ville innebære inntektsmuligheter også for små og mellomstore bruk. Kravet var en inntektsvekst på 20.800 kroner pr. årsverk. Staten på sin side tilbød jordbruket en ramme på 90 mill. kroner, herav en reduksjon i budsjettmidlene på 70 mill. kroner.

- Jordbrukets krav inneholdt en sterk prioritering av små og mellomstore bruk som inntektsmessig har sakket betydelig etter og i særlig grad i løpet av de to siste åra, sier Merete Furuberg videre.

I sluttsonderinger mellom statens forhandlingsleder og jordbruket ble det framsatt et tilbud med en ramme på om lag 340 mill. kroner der budsjettmidlene utgjør om lag 100 mill. kroner.

- Norsk Bonde- og Småbrukarlag ser ikke at en økning i budsjettmidlene på 100 mill. kroner vil være tilstrekkelig til å kunne oppnå jordbrukets hovedprioriteringer og spesielt ikke prioriteringen av små og mellomstore bruk innenfor alle produksjoner, avslutter Furuberg.

For mer info:
Merete Furuberg 90163092
Olaf Godli 97546142
John Petter Løvstad 45025212


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Enighet jordbr avtale
(enighet-jordbr-avtale.pdf, 600kB)

/share/mime/48/pdf.png Oppnådd ved jordbruksforhandlingene
(oppnadd-ved-jf.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Inntektsnivå på 2015-nivå
(inntektsniva-pa-2015-niva.pdf, 779kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill koronapakkene
(innspill-koronapakkene.pdf, 930kB)

/share/mime/48/pdf.png Reko oppsving
(reko-oppsving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as