Brudd i jordbruksforhandlingene

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i kveld gitt tilbakemelding til statens forhandlingsleder om at Norsk Bonde- og Småbrukarlag bryter årets jordbruksforhandlinger. Bruddet kom etter intense forhandlinger en ukes tid, uten at partene kom så nær hverandre at det var mulig for NBS å kunne inngå en avtale.

- Vi kunne ikke godta den økonomiske som vi til slutt ble tilbudt, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg.

Jordbruket krevde en økonomisk ramme på 860 mill. kroner. Av dette utgjorde budsjettmidler 577 mill. kroner, noe som ville være helt nødvendig for å løfte inntektsnivået i alle produksjoner samt sikre en fordelingsprofil som ville innebære inntektsmuligheter også for små og mellomstore bruk. Kravet var en inntektsvekst på 20.800 kroner pr. årsverk. Staten på sin side tilbød jordbruket en ramme på 90 mill. kroner, herav en reduksjon i budsjettmidlene på 70 mill. kroner.

- Jordbrukets krav inneholdt en sterk prioritering av små og mellomstore bruk som inntektsmessig har sakket betydelig etter og i særlig grad i løpet av de to siste åra, sier Merete Furuberg videre.

I sluttsonderinger mellom statens forhandlingsleder og jordbruket ble det framsatt et tilbud med en ramme på om lag 340 mill. kroner der budsjettmidlene utgjør om lag 100 mill. kroner.

- Norsk Bonde- og Småbrukarlag ser ikke at en økning i budsjettmidlene på 100 mill. kroner vil være tilstrekkelig til å kunne oppnå jordbrukets hovedprioriteringer og spesielt ikke prioriteringen av små og mellomstore bruk innenfor alle produksjoner, avslutter Furuberg.

For mer info:
Merete Furuberg 90163092
Olaf Godli 97546142
John Petter Løvstad 45025212


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as