ECVC General Assembly 2017, Brussel

General Assembly (GA) av European Coordination la Via Campesina (ECVC) ble gjennomført 15 og 16 januar. Søndag 14 januar ble det organisert kvinne -og ungdoms seminar. Dagen etter GA ble brukt for å demonstrere imot GMO og såkalte 'New GMO', med genredigering, framfor EU kommisjonen.

Marielle de Roos ble valgt inn i styret til ECVC. Dette vil styrke NBS i sitt arbeid med internasjonale saker. Det vil gjøre at NBS er enda bedre oppdatert om den jordbrukspolitiske utviklingen i Europa og resten av verden. Denne utviklingen kan veldig lett få større betydning for Norges matproduksjon. Dessuten er solidaritet med våre kollegaer – småbrukere i verden, som produserer mat under vanskelig forhold viktig. LVC / ECVC kjemper for en rettferdig matproduksjon i verden bl.a. gjennom matsuverenitet, agroøkologi, Peasants Rights (småbrukere og landarbeidere sine rettigheter) og kampen mot WTO og andre frihandelsavtaler. Disse temaene var sentrale på GA.
Vi fikk en god gjennomgang om de utførte aktivitetene det siste året og evaluerte de viktigeste.
7th Conference ble i år avholdt i Bilbao, Baskerland. LVC samlet små -og mellomstore bønder, jordløse, rurale kvinner og ungdom, urfolk, beitebrukere, fiksere, migranter og landarbeidere. Slagordet var: WE FEED OUR PEOPLE AND BUILD THE MOVEMENT TO CHANGE THE WOLRLD!
LVC / ECVC ser agroøkologi som svar på liberalisering og agro – industrien. En internasjonal delegasjon fra LVC reiste til Buenos Aires i desember for å demonstrere mot WTO ministermøte.
Agro-industrien sin makt er økende og dominerer en stor del av matproduksjonen i verden. Samtidig opplever ECVC at flere organisasjoner vil samarbeide, for småskala jordbruk, med sunn og rettferdig mat som fokus. Disse allierte spør ECVC om råd og ECVC har fått en mer viktig stemme i Brussel. Vi blir hørt!
Eksempler er agroøkologi innenfor FAO og Peasants Rights erklæringen, som LVC har fått høyt opp i FN. I juni 2018 skal erklæringen blir behandlet i FN, New York.
Dette vil bli hovedsaken for arbeidet i ECVC i 2018.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as