Per Fossheim ny prosjektleder for FKT- prosjektet. Foto: Privat foto.

FKT-prosjektet videreføres

FKT- prosjektet har fått tilskudd til drift for tre nye år og vil dermed fortsette. Per Fossheim er ansatt som prosjektleder etter Øivind Løken.

Det overordnede målet med FKT-prosjektet er å gjennomføre tiltak som skal forebygge tap av beitedyr til rovvilt og samtidig dempe konflikten mellom beitenæringa og rovviltforvaltningen. FKT er en forkortelse for forebyggende og konfliktdempende tiltak. Prosjektet, som er et samarbeid mellom Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukerlag er nå ferdig med sin første treårsfase. Det er finansiert av sentrale FKT-midler bevilget gjennom Miljødirektoratet, samt egeninnsats fra prosjekteierne.

FKT-prosjektet er en suksess. Mange problemstillinger er tydeliggjort og det er gjort et godt arbeid som må videreføres, mener de tre deltakende organisasjonene.

Prosjektet har nå fått tilskudd til drift i tre nye år og fortsetter arbeidet.
FKT-prosjektet har de første 3 årene blitt ledet av Øivind Løken som nå velger å takke for seg og flytter mot sine hjemtrakter.

Per Fossheim fra Brandbu er tilsatt som ny prosjektleder. Fossheim har lang fartstid i skogbruk, utmarksfag og journalistikk. Tidligere var han blant annet redaktør i fagbladet Hjorteviltet og journalist i Norsk Skogbruk. De siste årene har han drevet eget firma med informasjonsarbeid om jakt, friluftsliv og viltforvaltning.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

John P Løvstad, tlf 450 25 212, john.petter@smabrukarlaget.no

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Koronasmitte
(folg-faglige-rad-om-koronasmitte.pdf, 143kB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksforhandlingene på vent
(jordbruksforhandlingene-pa-vent.pdf, 481kB)

/share/mime/48/pdf.png Styrk kornbonden!
(styrk-kornbonden.pdf, 96kB)

/share/mime/48/pdf.png Fraktkostnader rundballer
(fraktkostnader-rundballer.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene 2020
(foran-jordbruksforhandlingene-2020.pdf, 848kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as