Forenkling av jordbruksavtalens virkemidler

Forenklingsgruppa la mandag frem sin rapport med forslag til en endring i virkemiddel­system. Gruppa har blitt ledet av fylkesmann Lars Sponheim.

Rapporten er en gjennomgang av mulighetene for forenklinger uten en innstilling med konkrete forslag. Forslag fra rapporten vil kunne bli tatt opp til vurdering ved jordbruksforhandlingene og ved den forestående Stortingsmeldingen.  Fra NBS sin side har  det vært et overordnet mål at de forenklingsforslagene som støttes, skal følges opp med en anvisning av hvilke ordninger pengene kan overføres til. Forenklingsarbeidet skal ikke være en fordekt kutting i budsjettmidler. Bonde- og Småbrukarlaget vil følge "oppfølgingen" av rapporten med argusøyne. Det gjelder spesielt påvirkningen endringer kan ha for utjevning-, distrikt- og miljøprofil i landbrukspolitikken.

/share/mime/48/pdf.png Forenkling av jordbruksavtalens virkemidler
(rapport-forenkling-jordbruksavtalens-virkemidler-110116.pdf, 2MB)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as