Forenkling av jordbruksavtalens virkemidler

Forenklingsgruppa la mandag frem sin rapport med forslag til en endring i virkemiddel­system. Gruppa har blitt ledet av fylkesmann Lars Sponheim.

Rapporten er en gjennomgang av mulighetene for forenklinger uten en innstilling med konkrete forslag. Forslag fra rapporten vil kunne bli tatt opp til vurdering ved jordbruksforhandlingene og ved den forestående Stortingsmeldingen.  Fra NBS sin side har  det vært et overordnet mål at de forenklingsforslagene som støttes, skal følges opp med en anvisning av hvilke ordninger pengene kan overføres til. Forenklingsarbeidet skal ikke være en fordekt kutting i budsjettmidler. Bonde- og Småbrukarlaget vil følge "oppfølgingen" av rapporten med argusøyne. Det gjelder spesielt påvirkningen endringer kan ha for utjevning-, distrikt- og miljøprofil i landbrukspolitikken.

/share/mime/48/pdf.png Forenkling av jordbruksavtalens virkemidler
(rapport-forenkling-jordbruksavtalens-virkemidler-110116.pdf, 2MB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as