Forenkling av jordbruksavtalens virkemidler

Forenklingsgruppa la mandag frem sin rapport med forslag til en endring i virkemiddel­system. Gruppa har blitt ledet av fylkesmann Lars Sponheim.

Rapporten er en gjennomgang av mulighetene for forenklinger uten en innstilling med konkrete forslag. Forslag fra rapporten vil kunne bli tatt opp til vurdering ved jordbruksforhandlingene og ved den forestående Stortingsmeldingen.  Fra NBS sin side har  det vært et overordnet mål at de forenklingsforslagene som støttes, skal følges opp med en anvisning av hvilke ordninger pengene kan overføres til. Forenklingsarbeidet skal ikke være en fordekt kutting i budsjettmidler. Bonde- og Småbrukarlaget vil følge "oppfølgingen" av rapporten med argusøyne. Det gjelder spesielt påvirkningen endringer kan ha for utjevning-, distrikt- og miljøprofil i landbrukspolitikken.

/share/mime/48/pdf.png Forenkling av jordbruksavtalens virkemidler
(rapport-forenkling-jordbruksavtalens-virkemidler-110116.pdf, 2MB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as