Fra Småbrukerkjærring til Traktorpike

En markering av Verdens Bygdekvinnedag

Tid:      Søndag 15. oktober kl. 13 – 18

Sted:   Herredsvang (like ved Romedal kirke) 10 min fra Stange stasjon – transport ordnes

Program

Kl. 13 – 15: Søndagsmiddag for hele familien

                     Elghakk og Trollkrem kr 330,-  (barneporsjon kr 165, - )

                     Utstillingen «Småbrukerkjærringa»

Konferaniser:  Kari Bay Haugen, æresmedlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

                         Høyeste æresbevisning i «Kvinner i Skogbruket» m.m.

Kl. 15.00 – 15.15:  Kulturelt innslag og åpning

                                Ellen Marie Tangen leder Kvinneutvalget, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Kl. 15.15 – 15.30:  Velkommen til Stange i et bygdekvinneperspektiv

                                 Ordfører Nils A. Røhne

Kl. 15.30 – 15.45:  Hva er Verdens Bygdekvinnedag

                                      Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Kl. 15.45 – 16.15:  Statue av Småbrukerkjærringa – hvorfor og hvordan

                                 Harald L. Johansen, Frivillighetsorganisasjonen

                                      Den Norske Småbrukerkjærringa

Kl. 16.15 – 16.40:  Benstrekk og kaffe og noe å bite i

Kl. 16.40 – 17.00:  Bygde-Norge trenger kvinner – Kvinner trenger Bygde-Norge

                                       Trygve Slagsvold Vedum, leder i Sp

Kl. 17.00 – 17.20:   Tiltak for kvinner i jord – og skogbruk

                                        Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Kl. 17.20 – 18.00:    Debatt – og avslutning

Velkommen!   Av hensyn til middagsservingen vennligst meld deg på til tlf. 90 16 30 92 innen 09.10.    (Deltagelsen er gratis. Det er bare søndagsmiddagen som må betales)

Arrangør: Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kvinneutvalget


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as