GÅR I MOT KUTT I BISTANDSBUDSJETTET

Førstkommende onsdag (4.11.) kl 12.00 planlegger mange organisasjoner å markere sin motstand mot måten regjeringen foreslår å dekke inn utgiftene for å håndtere den humanitære katastrofen vi er oppe i med flyktninger som kommer til Norge. Bistandskuttene vil ha dramatiske konsekvenser for arbeidet som drives langsiktig gjennom sivilt samfunns organisasjoner både fra Norge og internasjonalt. FOKUS (Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål) vil organisere så mange medlemsorganisasjoner som mulig for å delta.

Kostnadene på 9,5 mrd kroner foreslås tatt ved 1,2 mrd fra avkastning på oljefond, 4,2 mrd ved omdisponering av bistandsbudsjett, 2,3 mrd på utgiftsreduksjon m.v. og 1,8 mrd i reduserte skattelettelser. Som dere skjønner tas over 40 % fra bistandsbudsjettet.

Det vi så ser er at kuttene i stor grad tas fra tilskudd til arbeid i regi av sivilt samfunn. Hele informasjonsstøtten på 90 millioner fjernes (som FOKUS har alt sitt informasjonsarbeid dekket av). I tillegg foreslås kapittel 160 – Sivilt samfunn og demokratiutvikling kuttet fra 1,965 300 milliard til 670,5 mill. Det er en rasering av sivilt samfunn, og vil innebære store kutt i det arbeidet FOKUS i dag gjør (hvis dette ikke endres). Det vil ha store konsekvenser for arbeidet som skjer gjennom medlemsorganisasjonene våre.

I tillegg gjøres det kutt en rekke steder, bl.a i fred og forsoning med 250 millioner (hvor det sies at kutt skal tas i støtte til frivillige organisasjoner og sivilt samfunn) og internasjonale klimatiltak kuttes med 378,3 mill – hovedsakelig finansiering av prosjekt- og programporteføljer gjennom multilaterale kanaler og sivilt samfunn.

UN Women foreslås kuttet fra 95 mill ned til 40 mill, og er den FN-organisasjonen som får det desidert mest drastiske kuttet.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as