Hjelp, jeg vil inn i landbruket!

På Kulturhuset 28. september arrangerte Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Natur og Ungdom og Oikos en rekrutteringskveld om veier inn i landbruket. Her kan du se opptak fra arrangementet.

Se opptaket ved å trykke her.

Program (omtrentlege tidspunkt i sendinga)
00:00: Opning ved ordstyrar Ida Sigurdsen

Utdanningstilbud
01:30: Sigurd Vassenden og Ida Beate Løken, tidlegare elevar ved Sogn Jord og Hagebruksskule
23:20: Kristin Føyn Føyen om Høyskolen i Hedmark
36:30: Christian Høie, elev ved BINGN - treårig utdanningsprogram for biodynamisk landbruk i Norden

Rekrutteringsprosjekter
51:05: Silje Strøm, koordinator for Grønt Spatak, et tilbod til unge som vil oppleve gårdsbruk, seterbruk eller beitetilsyn om sommeren
55:59: Yvonne Tonnaer, Huga på gard, lokalt rekrutteringsprosjekt for bosetting og utvikling av gårdsbruk i Valdres.
01:09:56: Gaute Eiterjord, prosjektleder for Slipp oss til - ungdom inn i landbruket om nettsida gardsbruk.no
01:14:17: Markus Brun Hustad om Landbrukets Økoløft

Inspirasjonsbønder om deres vei inn i landbruket
01:21:20: Stina Melhus, Eiketoppen gard
01:34:57: Marielle De Roos, Lofoten Gardsysteri
01:59:58: Anders Kopstad, Toreshaugen gard

Rekrutteringskvelden ble arrangert som en del av Økouka Oslo.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

John P Løvstad, tlf 450 25 212, john.petter@smabrukarlaget.no

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene 2020
(foran-jordbruksforhandlingene-2020.pdf, 848kB)

/share/mime/48/pdf.png Klimakur
(klimakur-medl.avis.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Vilde Haarsaker
(vildehaarsaker-ny-ass-gen-sekr.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Ole Jacob Christensen kronikk
(o-j-christensen-kronikk.pdf, 107kB)

/share/mime/48/pdf.png Medlemsverving
(medlemsverving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as