HJELP Praktiske og psykiske utfordringer når rovvilt rammer

Et miniseminar med mål om å utvikle modell for hjelpeapparat
Tid: 27. august kl 10 - 16 Sted: P-hotell, Grensen, Oslo

Program:
Kl. 10 – 10.30: Velkommen og bakgrunn for miniseminaret
v/ Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag
v/ Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag
Kl. 10.30 – 11.15: Rovvilt og småfe – praktiske og psykiske utfordringer
v/ Tone Våg, leder i Norsk Sau og Geit
Kl. 11.15 – 12.10: Praktiske og psykiske utfordringer
v/ Småfebønder som deler sine erfaringer
Kl. 12.15 – 13.00: Enkel lunsj
Kl. 13.00 – 13.45: Gode råd ved rovviltangrep
v/ Per Fossheim, prosjektleder FKT-prosjektet NB, NSG, NBS
Kl. 13.45 – 14.30: Praktisk og psykisk hjelp ved rovviltangrep i Nord-Fron
v/ Eldri Siem, jordbrukssjef i Nord-Fron
Kl. 14.30 – 15.00: Erfaringer fra kampanje/praktisk arbeid med LHMS og rovvilt
v/ Hans Huseby, Norsk Landbruksrådgiving HMS
Kl. 15.00 – 16.00: Hvordan skal et godt nok hjelpeapparat fungere?
Mette Hågensen, daglig leder Norsk Landbruksrådgiving HMS i samtale med
rammede bønder, representanter for Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Arrangører: Norsk Sau og Geit, Norsk Landbruksrådgiving HMS,
Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

John P Løvstad, tlf 450 25 212, john.petter@smabrukarlaget.no

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Koronasmitte
(folg-faglige-rad-om-koronasmitte.pdf, 143kB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksforhandlingene på vent
(jordbruksforhandlingene-pa-vent.pdf, 481kB)

/share/mime/48/pdf.png Styrk kornbonden!
(styrk-kornbonden.pdf, 96kB)

/share/mime/48/pdf.png Fraktkostnader rundballer
(fraktkostnader-rundballer.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene 2020
(foran-jordbruksforhandlingene-2020.pdf, 848kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as