HJELP Praktiske og psykiske utfordringer når rovvilt rammer

Et miniseminar med mål om å utvikle modell for hjelpeapparat
Tid: 27. august kl 10 - 16 Sted: P-hotell, Grensen, Oslo

Program:
Kl. 10 – 10.30: Velkommen og bakgrunn for miniseminaret
v/ Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag
v/ Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag
Kl. 10.30 – 11.15: Rovvilt og småfe – praktiske og psykiske utfordringer
v/ Tone Våg, leder i Norsk Sau og Geit
Kl. 11.15 – 12.10: Praktiske og psykiske utfordringer
v/ Småfebønder som deler sine erfaringer
Kl. 12.15 – 13.00: Enkel lunsj
Kl. 13.00 – 13.45: Gode råd ved rovviltangrep
v/ Per Fossheim, prosjektleder FKT-prosjektet NB, NSG, NBS
Kl. 13.45 – 14.30: Praktisk og psykisk hjelp ved rovviltangrep i Nord-Fron
v/ Eldri Siem, jordbrukssjef i Nord-Fron
Kl. 14.30 – 15.00: Erfaringer fra kampanje/praktisk arbeid med LHMS og rovvilt
v/ Hans Huseby, Norsk Landbruksrådgiving HMS
Kl. 15.00 – 16.00: Hvordan skal et godt nok hjelpeapparat fungere?
Mette Hågensen, daglig leder Norsk Landbruksrådgiving HMS i samtale med
rammede bønder, representanter for Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Arrangører: Norsk Sau og Geit, Norsk Landbruksrådgiving HMS,
Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as