Hva skal vi med landbruket?

Vil Regjeringas landbrukspolitikk skape optimisme og rekruttering til landbruket, eller gjør den det vanskeligere for unge som vil produsere mat? Dette og flere andre spørsmål vi forhåpentligvis bli besvart når Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, SABIMA, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag, Oikos og Alliansen Ny Landbrukspolitikk arrangerer seminar 21. april på Kulturhuset på Youngstorget i Oslo.

Hva er sammenhengen mellom et spredt landbruk over hele landet og naturmangfoldet vi finner i det norske kulturlandskapet?

Hvordan henger industrilandbruket og framveksten av antibiotikaresistente bakterier i husdyrholdet sammen?

Vil Regjeringas landbrukspolitikk skape optimisme og rekruttering til landbruket, eller gjør den det vanskeligere for unge som vil produsere mat?

Hva betyr det for matproduksjonen i verden og i Norge at vi bruker importerte framfor norske ressurser til å produsere maten vår?

Både maten du spiser og hvordan landet vårt ser ut er et resultat av politikk, og i 2014 var debatten og engasjementet om det norske landbruket større enn aldri før. I forkant av årets forhandlinger mellom bondeorganisasjonene og myndighetene vil vi invitere alle som er opptatt av mat, miljø og norsk landbruk for å lære om og diskutere disse spørsmålene og andre relevante problemstillinger.

Når: 21. april, 16.30-19.30 Hvor: Kulturhuset i Oslo, Youngstorget 3

Kai Sibbern, kjent som programleder i NRK, bl. a. i Verdibørsen på P2 vil lede kvelden.

Herborg Kråkevik vil bidra med kulturelle innslag mellom foredragene.

Program:
• Verdien av det norske kulturlandskapet – Urban Emanuelsson
Urban Emanuelsson er professor på Sveriges lantbruksuniversitet. Emanuelsson er kjent som en «kulturlandskapsguru» og har bl.a. skrevet boka «Europeiska kulturlandskap: hur människan format Europas natur». Emanuelsson vil ta for seg hvordan alt fra pollinerende insekter som bier og humler til turistnæringen er avhengig av det norske kulturlandskapet

• Mat, økologi og samlivet med smittesykdommene – Steinar Westin
Steinar Westin er professor i sosialmedisin ved NTNU. Westin vil bl. a. belyse problematikken med antibiotikaresistente bakterier i husdyrholdet, og hvordan stadig større gårdsbruk og dyrebesetninger påvirker dette.

• Vi vil produsere mat! – Ragnhild Duserud
Ragnhild Duserud er kornbonde i Eidsberg og bygdepolitisk nestleder i Norges
Bygdeungdomslag. Duserud vil snakke om utfordringene knyttet til å være ung bonde og hvordan regjeringas landbrukspolitikk påvirker rekrutteringen til landbruket

• Importerte åkre - Anna Karlsson
Anna Karlsson sitter i Spires matutvalg. Spire lanserte i vår rapporten «Soyalandet: den norske soyaavhengigheten – og veien ut. Karlsson vil snakke om bruken av importerte råvarer i norsk husdyrproduksjon, konsekvensene av dette for Norge og produksjonslandene, eksempelvis avskoging i Brasil, og alternativene vi har til de importerte råvarene i Norge.

Arrangører: Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, SABIMA, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag, Oikos og Alliansen Ny Landbrukspolitikk


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

John P Løvstad, tlf 450 25 212, john.petter@smabrukarlaget.no

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Koronasmitte
(folg-faglige-rad-om-koronasmitte.pdf, 143kB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksforhandlingene på vent
(jordbruksforhandlingene-pa-vent.pdf, 481kB)

/share/mime/48/pdf.png Styrk kornbonden!
(styrk-kornbonden.pdf, 96kB)

/share/mime/48/pdf.png Fraktkostnader rundballer
(fraktkostnader-rundballer.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene 2020
(foran-jordbruksforhandlingene-2020.pdf, 848kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as