INFORMASJON FRA MATTILSYNET Afrikansk svinepest

Mattilsynet ønsker å informere om smittefare fra matvarer, matavfall, planterester og jord.

Norge er i disse dager vertsland for den store NATO-øvelsen Trident Juncture. Personell og utstyr fra mange land som har utbrudd av alvorlige dyresykdommer kommer til oss.  Import og økende reiseaktivitet til områder med smitte utgjør tilsvarende risiko.  Vi ønsker derfor å minne om hvor viktig smittevern er til enhver tid. 

Se informasjonsskriv nederst i saken

Norge har svært god dyrehelse og har vært forskånet fra store utbrudd av smittsomme dyresykdommer. 

Dessverre ser vi nå hvordan Afrikansk svinepest sprer seg i Europa, og sammen med Munn og klauvsjuke er dette sykdommene vi frykter mest skal ramme norske husdyr og vilt.

Mennesker og dyr som har vært i kontakt med smitte utgjør største fare sammen med animalsk mat, fôr, jord og planterester som kan inneholde smittestoffer i lang tid.  

Gode rutiner ved personbesøk i dyrehold og riktig håndtering av avfall er viktige forebyggende tiltak.

KONTAKTINFORMASJON
Har du spørsmål, ta kontakt med Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 eller www.mattilsynet.no. Her finner du nærmeste avdelingskontor.

 

/share/mime/48/pdf.png Advarselsplakat på 7 aktuelle språk som informerer om Afrikansk svinepest
(skilt_advarsel_afrikansk_svinepest-no-villsvin.pdf, 539kB)

/share/mime/48/pdf.png Informasjonsskriv fra Mattilsynet om smittefare
(informasjon-fra-mattilsynet-trident-juncture-villsvin.pdf, 239kB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as