Foto: Arne Johanson

Jakten på kvinnebonden

Fredag er det klart for konferansen "jakten på kvinnebonden" på Bondeheimen i Oslo.Her finner du programmet!

Konferansen starter klokken 09.00 og fram mot lunch vil det bli innledninger om kvinner i landbruket fra blant andre Norsk senter for bygdeforskning, KUN- senter for kunnskap og likestilling. I tillegg kommer representanter fra fylkesmennene i Østfold og Rogaland.

Etter lunch blir det politiske innledninger innenfor ulike tema:

Tema 1: Nettverk og mentorordninger
Beate Marie Dahl Eide, leder Senterkvinnene
Maren Kurdøl, Rødt
Andre N. Skjelstad, Venstre
Tema 2: Kunnskapsbygging og rekruttering
Karin Andersen, Sosialistisk Venstreparti
Marion Godager Tveter, Miljøpartiet De Grønne
Tema 3: Permisjon- fødsels- og velferdsordninger
Knut Storberget, Arbeiderpartiet
Ingunn Foss, Høyre
Rigmor Andersen Eide, Kristelig Folkeparti

Konferansen avrundes med politisk debatt og avslutning om kvinnebondens framtid ved Dag Jørund Lønning fra Høgskolen for Landbruk og Bygdeutvikling.

Detaljert program finner du her


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as