f.v: Marion Tveter, Karin Andersen, Maren Kurdøl, Beate Eide, Rigmor A. Eide. Foto: Leonid Rødsten

Jakten på kvinnebonden

Nærmere 80 personer møtte opp da prosjektet «Kvinner, demokrati og deltakelse» arrangerte konferansen «Jakten på kvinnebonden» fredag 30.1. Presentasjonene fra konferansen er nå lagt ut.

Prosjektet ble initiert av kvinneutvalget i NBS i 2012 og er blant annet finansiert med støtte fra Landbruks- og matdepartementet. Arbeidet vil pågå til mars 2015. Hovedmålet med prosjektet er å øke kvinneandelen i norsk landbruk. I dag er det kun 14 prosent av alle registrerte bønder som er kvinner, noe som er langt unna målet om et likestilt landbruk.

Kvinneprosjektet jobber i dag med å kartlegge årsakene til at kvinner i så liten grad velger landbruk som yrkesvei og ser på løsninger og muligheter som kan bidra til å få flere kvinner til å velge landbruket. Dette ble belyst fra mange synsvinkler på dagens arrangement på Bondeheimen i Oslo.

Arrangementet ble åpnet kl. 09.00 med filmvisning av «Kvinner i landbruket», før en bolk med forskning på temaet likestilling i landbruket ble presentert. Hilde Bjørkhaug fra Norsk Senter for bygdeforskning innledet med presentasjonen «kvinner i landbruket: Likestilte, mangfoldige, ressurssterke!» før Karin Hovde fra KUN- senter for kunnskap og likestilling innledet om partners deltakelse og innflytelse i landbruket.

Fra forvaltningen kom det innledninger fra Geir Skadberg fra fylkesmannen i Rogaland og Camilla Winterseth fra fylkesmannen i Østfold, om hvordan disse arbeider med likestilling i landbruket.

Etter lunsj var det duket for politiske innlegg innen ulike tema. Beate Marie Eide (leder Senterkvinnene), Maren Kurdøl (Rødt) og Andre Skjelstad (Venstre) snakket om nettverk og mentorordninger. Karin Andersen og Marion Tveter (MDG) snakket om kunnskapsbygging og rekruttering, mens Rigmor Eide (Krf) snakket om permisjon-, fødsels-, og velferdsordninger. Innledningene ble etterfulgt av mange engasjerte spørsmål fra salen, særlig innenfor temaene odelslov, rekruttering og kunnskapsbygging omkring likestilling på bygdene. Dette var også sentrale tema for paneldebatten mellom politikerne.

På grunn av sykdom ble dessverre både Ingunn Foss (Høyre) og Knut Storberget (AP) forhindret fra å delta.

Seminaret ble avsluttet med et inspirerende innlegg om kvinnebondens framtid ved Dag Jørund Lønning fra Høgskolen for Landbruk og Bygdeutvikling.

Presentasjoner:

Hilde Bjørkhaug

Camilla Winterseth

Geir Skadberg

Karin Hovde

Margrethe Gaassand


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

John P Løvstad, tlf 450 25 212, john.petter@smabrukarlaget.no

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Koronasmitte
(folg-faglige-rad-om-koronasmitte.pdf, 143kB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksforhandlingene på vent
(jordbruksforhandlingene-pa-vent.pdf, 481kB)

/share/mime/48/pdf.png Styrk kornbonden!
(styrk-kornbonden.pdf, 96kB)

/share/mime/48/pdf.png Fraktkostnader rundballer
(fraktkostnader-rundballer.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene 2020
(foran-jordbruksforhandlingene-2020.pdf, 848kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as