f.v: Marion Tveter, Karin Andersen, Maren Kurdøl, Beate Eide, Rigmor A. Eide. Foto: Leonid Rødsten

Jakten på kvinnebonden

Nærmere 80 personer møtte opp da prosjektet «Kvinner, demokrati og deltakelse» arrangerte konferansen «Jakten på kvinnebonden» fredag 30.1. Presentasjonene fra konferansen er nå lagt ut.

Prosjektet ble initiert av kvinneutvalget i NBS i 2012 og er blant annet finansiert med støtte fra Landbruks- og matdepartementet. Arbeidet vil pågå til mars 2015. Hovedmålet med prosjektet er å øke kvinneandelen i norsk landbruk. I dag er det kun 14 prosent av alle registrerte bønder som er kvinner, noe som er langt unna målet om et likestilt landbruk.

Kvinneprosjektet jobber i dag med å kartlegge årsakene til at kvinner i så liten grad velger landbruk som yrkesvei og ser på løsninger og muligheter som kan bidra til å få flere kvinner til å velge landbruket. Dette ble belyst fra mange synsvinkler på dagens arrangement på Bondeheimen i Oslo.

Arrangementet ble åpnet kl. 09.00 med filmvisning av «Kvinner i landbruket», før en bolk med forskning på temaet likestilling i landbruket ble presentert. Hilde Bjørkhaug fra Norsk Senter for bygdeforskning innledet med presentasjonen «kvinner i landbruket: Likestilte, mangfoldige, ressurssterke!» før Karin Hovde fra KUN- senter for kunnskap og likestilling innledet om partners deltakelse og innflytelse i landbruket.

Fra forvaltningen kom det innledninger fra Geir Skadberg fra fylkesmannen i Rogaland og Camilla Winterseth fra fylkesmannen i Østfold, om hvordan disse arbeider med likestilling i landbruket.

Etter lunsj var det duket for politiske innlegg innen ulike tema. Beate Marie Eide (leder Senterkvinnene), Maren Kurdøl (Rødt) og Andre Skjelstad (Venstre) snakket om nettverk og mentorordninger. Karin Andersen og Marion Tveter (MDG) snakket om kunnskapsbygging og rekruttering, mens Rigmor Eide (Krf) snakket om permisjon-, fødsels-, og velferdsordninger. Innledningene ble etterfulgt av mange engasjerte spørsmål fra salen, særlig innenfor temaene odelslov, rekruttering og kunnskapsbygging omkring likestilling på bygdene. Dette var også sentrale tema for paneldebatten mellom politikerne.

På grunn av sykdom ble dessverre både Ingunn Foss (Høyre) og Knut Storberget (AP) forhindret fra å delta.

Seminaret ble avsluttet med et inspirerende innlegg om kvinnebondens framtid ved Dag Jørund Lønning fra Høgskolen for Landbruk og Bygdeutvikling.

Presentasjoner:

Hilde Bjørkhaug

Camilla Winterseth

Geir Skadberg

Karin Hovde

Margrethe Gaassand


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as