Sammen står vi bak Vendepunkt – demonstrasjon for en ny klimapolitikk.

Appell av Merete Furuberg for NBS på Eidsvoll plass sammen med Naturvernforbundet, Fagforbundet, Korsvei-bevegelsen, Islamsk Råd Norge, Natur og Ungdom, Framtiden i våre hender, Union of Concerned Scientists Norway m.fl.

Merete Furubergs appell

Kjære klimavenner!
Det er få yrkesgrupper som er mer opptatte av klima og miljø enn norske bønder. Vi lever av og med naturen. Klimaendringer rammer livsgrunnlaget vårt direkte. Klimaendringer rammer stadig flere områder. Det går ut over helse og sikkerhet. Da er det viktig at mange står sammen. I allianse med miljøorganisasjoner, fagbevegelse, trossamfunn med flere vil Norsk Bonde- og Småbrukarlag være med å kjempe for en ny klimapolitikk! Klimagassutslippene i landbruket er allerede redusert med 11 prosent siden 1990. Men vi er ikke fornøyde med det. Landbruket må bli 100 % fossilfritt! Vi må redusere utslippene i flere sektorer raskt! Hvordan få til det? Jo - Gjennom umiddelbart å stoppe jordbrukspolitikken til regjeringen! En million tonn fôr importeres hvert år fra den andre siden av jordkloden. Mat fraktes lange avstander. Beitelandskap med høyt naturmangfold gror igjen.Selvforsyning gjennom et klimavennlig og grønt landbruk er fullt mulig. Kursendring må til!


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as