KJERSTI HOFF, INNSTILT SOM NY LEDER I NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG

Valgkomiteen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag har avgitt enstemmig innstilling på Kjersti Hoff fra Løten som ny leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Valget finner sted på landsmøtet 10. og 11. november på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Kjersti Hoff har i snart 30 år drevet økologisk melkeproduksjon sammen med sin mann. Kjersti Hoff har alltid vært opptatt av potensialene i mangesysleri som gardsbruk gir mulighet for. Hun har jobbet, og jobber som regnskapsfører, vært daglig leder for Kvinneuniversitet i Løten og hatt diverse tillitsverv. Kjersti Hoff har 8 år i konsernstyret i Nortura og hun har 12 år i kommunestyret i Løten, herav 8 år som varaordfører. Kjersti representerte SV. I Norsk Bonde- og Småbrukarlag har hun vært medlem i «alle år» og hun har vært ansatt som fylkessekretær i Hedmark Bonde- og Småbrukarlag.

Jeg er opptatt av at vi skal produsere mest mulig mat til det norske folk, på det landbruksarealet vi har. Da må vi satse på små og mellomstore gardsbruk i hele landet, sier Kjersti Hoff.

Innstillingen fra valgkomiteen følger nedenfor.

Styret:

Leder
Kjersti Hoff, Hedmark. Ny – for ett år

Styremedlemmer
Randi Karlstrøm, Finnmark. Ny – for to år
Marielle Vink de Roos, Nordland. Gjenvalg – for to år
Elin Bergerud, Buskerud. Gjenvalg – for to år
Kathrine Kinn, Oslo Akershus. Ny – for ett år

Øvrige styremedlemmer
Kjell Erik Brandstadmoen. Ikke på valg
Torbjørn Norland, Rogaland. Ikke på valg

Politisk nestleder
Elin Bergerud, Buskerud. Gjenvalg – for ett år

Organisatorisk nestleder
Kathrine Kinn, Oslo Akershus. Gjenvalg – for ett år

Varamedlemmer (for 1 år)

1. Magnar Djuvik, Hordaland. Ny
2. Svenn Arne Lie, Oppland. Ny
3. Olav Endre Liseter, Nord-Trøndelag. Gjenvalg
4. Svein Arild Aae, Møre og Romsdal. Ny
5. Kristian Ekre, Oppland. Gjenvalg

Ordførerskapet:

Ordfører
Per-Anton Nesjan, Nordland. Gjenvalg – for ett år

Varaordfører
Eli Berge Ness, Sogn og Fjordane. Gjenvalg – for ett år

For informasjon, kontakt:
Kjersti Hoff, 971 20 960
Medlem av valgnemnda: Svein Kostveit 480 37 560


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as