KJERSTI HOFF, INNSTILT SOM NY LEDER I NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG

Valgkomiteen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag har avgitt enstemmig innstilling på Kjersti Hoff fra Løten som ny leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Valget finner sted på landsmøtet 10. og 11. november på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Kjersti Hoff har i snart 30 år drevet økologisk melkeproduksjon sammen med sin mann. Kjersti Hoff har alltid vært opptatt av potensialene i mangesysleri som gardsbruk gir mulighet for. Hun har jobbet, og jobber som regnskapsfører, vært daglig leder for Kvinneuniversitet i Løten og hatt diverse tillitsverv. Kjersti Hoff har 8 år i konsernstyret i Nortura og hun har 12 år i kommunestyret i Løten, herav 8 år som varaordfører. Kjersti representerte SV. I Norsk Bonde- og Småbrukarlag har hun vært medlem i «alle år» og hun har vært ansatt som fylkessekretær i Hedmark Bonde- og Småbrukarlag.

Jeg er opptatt av at vi skal produsere mest mulig mat til det norske folk, på det landbruksarealet vi har. Da må vi satse på små og mellomstore gardsbruk i hele landet, sier Kjersti Hoff.

Innstillingen fra valgkomiteen følger nedenfor.

Styret:

Leder
Kjersti Hoff, Hedmark. Ny – for ett år

Styremedlemmer
Randi Karlstrøm, Finnmark. Ny – for to år
Marielle Vink de Roos, Nordland. Gjenvalg – for to år
Elin Bergerud, Buskerud. Gjenvalg – for to år
Kathrine Kinn, Oslo Akershus. Ny – for ett år

Øvrige styremedlemmer
Kjell Erik Brandstadmoen. Ikke på valg
Torbjørn Norland, Rogaland. Ikke på valg

Politisk nestleder
Elin Bergerud, Buskerud. Gjenvalg – for ett år

Organisatorisk nestleder
Kathrine Kinn, Oslo Akershus. Gjenvalg – for ett år

Varamedlemmer (for 1 år)

1. Magnar Djuvik, Hordaland. Ny
2. Svenn Arne Lie, Oppland. Ny
3. Olav Endre Liseter, Nord-Trøndelag. Gjenvalg
4. Svein Arild Aae, Møre og Romsdal. Ny
5. Kristian Ekre, Oppland. Gjenvalg

Ordførerskapet:

Ordfører
Per-Anton Nesjan, Nordland. Gjenvalg – for ett år

Varaordfører
Eli Berge Ness, Sogn og Fjordane. Gjenvalg – for ett år

For informasjon, kontakt:
Kjersti Hoff, 971 20 960
Medlem av valgnemnda: Svein Kostveit 480 37 560


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Enighet jordbr avtale
(enighet-jordbr-avtale.pdf, 600kB)

/share/mime/48/pdf.png Oppnådd ved jordbruksforhandlingene
(oppnadd-ved-jf.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Inntektsnivå på 2015-nivå
(inntektsniva-pa-2015-niva.pdf, 779kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill koronapakkene
(innspill-koronapakkene.pdf, 930kB)

/share/mime/48/pdf.png Reko oppsving
(reko-oppsving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as