Krav om bedre fordeling

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag har i dag lagt fram jordbrukets krav til årets jordbruksforhandlinger. – Kravet følger opp Stortingets mål om økt matproduksjon og landbruk over hele landet, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

-  Vi har basert kravet vårt på følgende forutsetninger: Kompensasjon for økte kostnader, lik kronemessig inntektsutvikling som andre grupper, og en reduksjon i inntektsforskjellen til andre grupper. Kravet er moderat og utgjør 860 millioner kroner, eller 20.800 kroner per årsverk, sier Furuberg.

Jordbrukets krav har en tydelig fordelingsprofil.

Vi har prioritert midlene til små og mellomstore gårdsbruk, og vi foreslår å gjeninnføre begrensninger på hvor mye tilskudd enkeltbruk kan motta. På referansebruk nr. 12 har «de 1/3 minste melkebruka» et større tillegg pr. årsverk enn referansebruk nr. 13 «de 1/3 største melkebruka». I tillegg har vi prioritert kornproduksjonen høyt, fordi korn er nøkkelen for å øke matproduksjonen i Norge.  I kornsektoren har en ikke hatt differensierte virkemidler for å løfte inntektene.  I år krever jordbruket en differensiering i arealtilskuddet korn over og under 400 daa.  Et samlet jordbruk krever at det blir innført et driftsvansketilskudd i 2018, noe som er svært positivt, fortsetter Furuberg

Særlig jordbruksoppgjøret i 2014 resulterte i en stor omfordeling av penger fra små til store bruk, og et frislipp i forhold til hvor mye tilskudd enkeltbruk kan motta. Jordbruket har i sitt krav gått i rette med disse endringene.

 -  Den politikkendringen som kom i 2014, er vi grunnleggende uenige i. Vi mistet da flere virkemidler for å kunne utjevne inntekter mellom ulike bruksstørrelser og produksjoner. Skal vi øke matproduksjonen i Norge, slik det er full enighet om på Stortinget, må vi sørge for at alle gårdsbruk får ta del i inntektsveksten, og at jordbruksarealet i hele landet blir drevet. I vårt krav har vi prioritert midlene på en måte som kommer flere til gode, sier Furuberg.

Etter planen skal staten presentere sitt tilbud til jordbruket den 3. mai og forhandlingene skal være ferdige innen 13. mai.

 -  Vårt mål er å få en avtale i årets forhandlinger. Det forutsetter en rettferdig fordeling av økonomiske midler. Jordbruket har lagt fram et moderat krav som inneholder dette, avslutter Furuberg.

For mer info:

Merete Furuberg                               90163092

Olaf Godli                                         97546142

John Petter Løvstad                          45025212

/share/mime/48/pdf.png Krav om bedre fordeling
(jordbrukets-krav-2016.pdf, 2MB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as