Landbruk ved Kilimanjaro

Samvirke, birøkt, rettferdig handel, kvinnesamarbeid og bygdeutvikling stod på programmet da norske bønder og bygdeungdommer dro på studietur til Tanzania

Studieturen kom i stand med utgangspunkt i vennskapsgruppen Rondane-Kilimanjaro, med sosialantropolog Ilona Drivdal som mangeårig drivkraft. Programmet var satt opp i dialog med lokale samarbeidspartnere, og det ble hektiske og lærerike dager i et storslagent landskap.

Deltakerne var spesielt opptatt av samvirkesystemene i Tanzania. Det var tydelig at samvirkene er svært godt organisert, og har dype røtter i lokalsamfunnet. Det var nytt for oss at man har et universitet med faget samvirke, der bygdeutvikling, entreprenørskap og innovasjon er sentrale fag. Seminaret som ble gjennomført i samarbeid med Moshi Cooperative College (MoCU) ble derfor en svært interessant fagdag. Vi ble informert om hvordan småbrukere i landsbyene organiserte seg får å sikre tilgang til mat, land og vannressurser, og hvordan de står sammen for å utvikle en bedre landbrukspolitikk. Rettferdig handel, utviklingen av utenlandske investorer og matsuverenitet var andre tema for erfaringsutveksling. Flere av studentene tok opp spørsmålet om hvordan man kan fremme kvinners deltakelse i klimatiltak, rekruttering til landbruk og bygdeutvikling som er et område hvor både Tanzania og Norge har felles utfordringer.  I dialogen kom det også fram hvor stort gapet mellom grasrota og myndigheter er i Tanzania. Det er mye kaos og korrupsjon, og det er stor mistillit til staten og myndighetene. Samvirkene overtar faktisk noen av ansvarsområdene som staten burde ha. Gjennom samtalene med landbruksuniversitetet har vennskapsgruppen funnet en samarbeidsområder som kan få mye oppslutning og gi relevante og betydelige samfunnsendringer lokalt. 

Deltakere på turen var:

Ingeborg Tangeraas, Stein Brubæk, Jen Erik og sønnen Einar Furulund, Marielle de Roos og sønnen Gerbrand Vink, Ida Beate Løken, Jørgen Narvestad Anda

 

Flere artikler vil bli skrevet og skal publiseres i Småbruker bladet:)

Tekst og bilder: Ingeborg Tangeraas og Marielle de Roos

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as