Meistring som ballast

Korleis kan landbruket og kontakt med dyr og natur gje meistring og helsegevinst?
Clarion Hotel Energy, Stavanger 2. – 3. november 2015

AKTUELLE TEMAOMRÅDE
• Helsefremjande tilbod for utsette born og unge
• Alternative opplæringsarenaer i skulen
• Offensive løysingar på tvers av sektorar
• Ny kunnskap frå nasjonal og internasjonal forsking

/share/mime/48/pdf.png Meistring som ballast
(program-nasjonal-konferanse-august-2015.pdf, 1MB)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as