Merete Furubergs landsmøtetale

I sin åpningstale til et rekordstort landsmøte i Norsk Bonde- og Småbrukarlag poengterte leder Ann Merete Furuberg at organisasjonen for tredje år på rad har hatt en økning i medlemstallet, noe som inspirerer til økt innsats og spissing av egen politikk i det neste arbeidsåret. Norsk og Bonde- og Småbrukarlag skal være en garantist for en tydelig opposisjonspolitikk imot det liberalistiske eksperimentet som denne regjeringen ønsker å gjennomføre, sa Furuberg.

Hun understreket videre at Norsk Bonde- og småbrukarlag aldri kommer til å gi legitimitet til regjeringens utdaterte og gammeldagse landbrukspolitikk!

Det er tilsynelatende bred enighet om behovet for et radikalt grønt skifte i politikken. En forutsetning for at dette skal lykkes er for det første at det legges til rette for et jordbruk over hele landet tuftet på lokale, fornybare ressurser. En annen er at regjeringen må ta inn over seg at næringsnøytralitet er et blindspor, sa Furuberg.

I talen informerte Merete Furuberg om at hele 64 prosent av Norges landareal er yngelområde for enten ulv, bjørn, gaupe eller jerv. Furuberg reiste i talen følgende krav til rovdyrpolitikken:

• Antall ynglinger av jerv må ned på vedtatt bestandsmål
• Når lisenskvote ikke tas ut, må miljøforvaltningen sørge for at restkvote tas ut, jamfør rovviltforliket pkt. 2.2.4.
• Det må gis fellingstillatelse på vårsnø på bjørn og ulv utenfor sone/yngleområde.
• Skadefellingsjakt må effektiviseres bl.a. gjennom bruk av «løs på drevet halsende hund».
• Posten til forebyggende og konfliktdempende tiltak må økes til minimum 100 mill. kroner

For mer info:
Merete Furuberg 90163092
Olaf Godli 97546142
John Petter Løvstad 45025212

 

/share/mime/48/pdf.png Merete Furubergs landsmøtetale
(landsmotetalen-2015.pdf, 312kB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

John P Løvstad, tlf 450 25 212, john.petter@smabrukarlaget.no

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Koronasmitte
(folg-faglige-rad-om-koronasmitte.pdf, 143kB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksforhandlingene på vent
(jordbruksforhandlingene-pa-vent.pdf, 481kB)

/share/mime/48/pdf.png Styrk kornbonden!
(styrk-kornbonden.pdf, 96kB)

/share/mime/48/pdf.png Fraktkostnader rundballer
(fraktkostnader-rundballer.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene 2020
(foran-jordbruksforhandlingene-2020.pdf, 848kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as