Merete Furubergs landsmøtetale

I sin åpningstale til et rekordstort landsmøte i Norsk Bonde- og Småbrukarlag poengterte leder Ann Merete Furuberg at organisasjonen for tredje år på rad har hatt en økning i medlemstallet, noe som inspirerer til økt innsats og spissing av egen politikk i det neste arbeidsåret. Norsk og Bonde- og Småbrukarlag skal være en garantist for en tydelig opposisjonspolitikk imot det liberalistiske eksperimentet som denne regjeringen ønsker å gjennomføre, sa Furuberg.

Hun understreket videre at Norsk Bonde- og småbrukarlag aldri kommer til å gi legitimitet til regjeringens utdaterte og gammeldagse landbrukspolitikk!

Det er tilsynelatende bred enighet om behovet for et radikalt grønt skifte i politikken. En forutsetning for at dette skal lykkes er for det første at det legges til rette for et jordbruk over hele landet tuftet på lokale, fornybare ressurser. En annen er at regjeringen må ta inn over seg at næringsnøytralitet er et blindspor, sa Furuberg.

I talen informerte Merete Furuberg om at hele 64 prosent av Norges landareal er yngelområde for enten ulv, bjørn, gaupe eller jerv. Furuberg reiste i talen følgende krav til rovdyrpolitikken:

• Antall ynglinger av jerv må ned på vedtatt bestandsmål
• Når lisenskvote ikke tas ut, må miljøforvaltningen sørge for at restkvote tas ut, jamfør rovviltforliket pkt. 2.2.4.
• Det må gis fellingstillatelse på vårsnø på bjørn og ulv utenfor sone/yngleområde.
• Skadefellingsjakt må effektiviseres bl.a. gjennom bruk av «løs på drevet halsende hund».
• Posten til forebyggende og konfliktdempende tiltak må økes til minimum 100 mill. kroner

For mer info:
Merete Furuberg 90163092
Olaf Godli 97546142
John Petter Løvstad 45025212

 

/share/mime/48/pdf.png Merete Furubergs landsmøtetale
(landsmotetalen-2015.pdf, 312kB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as