Merete Furuberg gjenvalgt som leder

Merete Furuberg ble gjenvalgt som leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag under valget på Landsmøtet.

/share/mime/48/pdf.png Valg under Landsmøtet 2015
(valg-pa-landsmotet-i-nbs-2015.pdf, 110kB)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as