Møte i regjeringens kontaktutvalg

Nestleder Arne Lofthus og generalsekretær Olaf Godli møtte i dag i regjeringens kontaktutvalg.

I sitt innlegg la Lofthus vekt på at et grønt skifte vil måtte innebære gode rammevilkår for norske bønder:

- Statsministeren har flere ganger signalisert at det må komme et grønt skifte i landets økonomiske- og klimapolitikk. Norsk Bonde- og Småbrukarlag støtter opp om dette. Et grønt skifte må innebære gode rammevilkår for jord- og skognæringa. Gode rammevilkår innebærer inntekt og økonomi til bonden som muliggjør økt matproduksjon.

Norge vil i løpet av den nærmeste framtid starte opp nye artikkel 19- forhandlinger med EU om handel med landbruksvarer. Dette, og vårens jordbruksforhandlinger var også tema under møtet:

- Landet opplever nå – og vil i framtida få en sterk befolkningsvekst. Med de tydelige målene om økt matproduksjon, vil dette medføre at norsk landbruk vil måtte produsere mat over hele landet. Slike realiteter vil være sentrale i artikkel 19- forhandlingene med EU. Norsk Bonde- og Småbrukarlag forventer at norske myndigheter står opp for norske landbruksinteresser i disse forhandlingene. Ei kobling mellom landbruksvarer og fiskeriinteresser kan ikke aksepteres.

- Jordbruksavtalen er det viktigste virkemiddelet som staten og partene i jordbruket har for å skape gode rammevilkår for bønder over hele landet. Norsk Bonde- og Småbrukarlag setter sin lit til at realitetene omkring befolkningsvekst og behovet for økt matproduksjon basert på norske arealer blir førende i disse forhandlingene.

Lofthus ga også ros til landbruks- og matministeren for den økte oppmerksomheten og satsingen på lokalmat:

- Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil gi ros til landbruks- og matministeren for den tydelige interessen hun viser for norsk lokalmat. Lokalmatsatsingen oppstod fra verdiskapingsprogrammet initiert av Norsk Bonde- og Småbrukarlag. For at lokalmatsatsinga skal få reelt innhold i framtida, og utgjøre en viktig del av økonomien i landbruket, må Norge ha et variert og mangfoldig landbruk over hele landet. Det må regjeringen bidra til, både i forhandlinger med EU og i de kommende jordbruksforhandlingene, sa Lofthus som avslutningsvis ba regjeringen om å ta grep for å følge opp rovviltforliket:

- Regjeringen må sørge for at rovviltforliket blir etterlevd og at rovdyrpolitikken igjen kommer under politisk kontroll. Vi har sett flere eksempler på at så ikke er tilfelle med dagens forvaltning.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as