Møte med landbruksminister Jon Georg Dale

Merete Furuberg, Therese Rudi, Torbjørn Norland, Olaf Godli, John Petter Løvstad og Johan Warlo var torsdag med på samtale med den nye statsråden i Landbruksdepartementet, Jon Georg Dale. Vi fikk anledning til å presentere organisasjonen og ta opp sentrale landbrukspolitiske saker.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as