NBS i Regjeringens kontaktutvalg

Statsminister: Hvor blir det av det grønne skiftet?

Norsk økonomi og næringsliv står framfor store
utfordringer. Den store altoverskyggende
utfordringen for nasjonen Norge er utvikle nye
næringer og nye arbeidsplasser som kan sikre det
velferdsnivået som vi har utviklet i løpet av de
siste 50 årene.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag frykter at
regjeringens næringsnøytrale holdning til
bioøkonomien kan ramme vår fremtidige evne til
å finansiere velferdsstaten. «Alle» snakker om
nødvendigheten av det «grønne skiftet» for
framtidig energiproduksjon og reduserte utslipp
av klimagasser. Vi vet at fremtidens verdiskaping
må ta utgangspunkt i fotosyntesen til lands og til
havs. Et samlet norsk forskermiljø peker på
landbruk som en av de viktigste bransjene for
verdiskaping i bioøkonomien. Regjeringen må
legge til rette for økt lønnsomhet, økte
investeringer, innovasjon og konkurransekraft i
landbruket.

Mens resten av vesten bruker sine fremste
forskere og felles ressurser i å utvikle en
teknologidrevet bioindustri, forsterker
Regjeringen Solberg en utdatert og gammeldags
mat- og jordbrukspolitikk.

Heller ikke i statsbudsjettet for 2016, som ble lagt
fram i går, er det mulig å finne noe mer om hva
regjeringen egentlig mener med bioøkonomi og
omlegging til en grønn økonomi.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as