Deler av den norske standen på IGW. Foto: Marielle Vink de Roos

NBS på Grüne Woche

Foruten Merete Furuberg og styremedlem Marielle Vink de Roos, er flere av utstillerne fra den norske delegasjonen i Berlin, medlemmer i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Torsdag var det dialogseminar i den norske næringslivsdelegasjonen som er i Berlin. Regjeringen skal skrive en melding til Stortinget om vekstkraft og gründerskap i landbruksbaserte næringer. Tema for drøftingene var derfor næringsutvikling for landbruket generelt og for lokalmatsektoren spesielt.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug la i sin innledning vekt på at regjeringens hovedmål er å øke matproduksjonen i Norge, og at lokalmat er et viktig satsingsområde.

Merete Furuberg ga i sitt innlegg ros til regjeringen for lokalmat-satsingen, men understreket også betydningen av forutsigbarhet for landbruket for øvrig:

- Den største flaskehalsen til mer lokalmat er antageligvis de signaler som regjeringen sender ut generelt når det gjelder sin støtte og politikk overfor landbruket. Dersom Norge skal lykkes med økt produksjon av lokalmat, er vi nødt til å ha et velfungerende landbruk for øvrig. Risikoen ved å starte opp med produksjon av lokalmat er stor for mange. At landbruket som helhet har forutsigbare rammebetingelser er derfor avgjørende for å få flere til å starte opp med lokalmat.

Blant utstillerne fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag er blant andre Nordås Gårdskjøtt og Røros rein


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as