Nord Fron kåret til "Årets beitekommune"

Nord-Fron kommune ble under middagen på Landsmøtet tildelt tittelen "Årets Beitekommune" kåret av styret i NBS.

Prisen «Årets beitekommune» deles ut til en kommune som over lang tid systematisk og planmessig har hatt åpne kanaler til beitebrukere og beitenæringa.

Både politisk ledelse, jordbrukssjef og skogbrukssjef har erkjent rovviltpresset, både psykisk, praktisk og økonomisk beitenæringa er utsatt for og har satt i verk avbøtende og forebyggende tiltak.

Kommunen er i beitesesongen tilgjengelig ved rovviltangrep så å si døgnet rundt. På denne måten kan skadefelling settes i verk raskt og sjansen for å lykkes økes betraktelig.

Kommunen har dessuten vært en pådriver for interkommunalt samarbeid med sikte på å avbøte rovviltkonsekvensene for beitenæringa i hele regionen.

Kommunen framstår som et forbilde for andre kommuner og det er en glede å tildele prisen Årets beitekommune til Nord-Fron kommune ved ordfører Rune Støstad.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as