Nordiske matsystemer i en agroøkologisk retning

Store deler av dagens produksjon, transport, handel og forbruk av mat i den vestlige verden er ikke bærekraftig og utgjør en stor andel av de totale miljøskader og klimaproblemer. Sammenhengene er kompliserte og må i tillegg ses i lys av verdens store utfordringer som sult, fattigdom og migrasjon. FAO (FN´s matvareorganisasjon) peker på agroøkologi som en retning innen matpolitikken som kan være et virkemiddel for å redusere sult og fattigdom.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag arrangerte seminar/workshop nå på P-hotell i Grensen, torsdag 16. mars 2017, kl 10.00 - 15.00.
Det er kun når vi ser ting i sammenheng og kontekst at vi klarer å finne de gode løsningene, uten at problemene fordekkes eller skyves over i en annen sektor

Arrangørene Internasjonalt Utvalg i NBS forklarte om og serverte egenprodusert lokalmat Marielle de Roos Stein Brubæk Jens Erik Furulund Ilona Drivdal

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as