Norsk Bonde- og Småbrukarlag søker etter ORGANISASJONSKONSULENT

Norsk Bonde- og Småbrukarlag søker etter

ORGANISASJONSKONSULENT

i 50 prosent stilling ved vårt hovedkontor i Oslo fra 01.04.2016. Vi søker etter en person med gode organisasjonskunnskaper og med erfaring fra drift av organisasjoner med flere nivåer.

Følgende oppgaver vil ligge til stillingen:

• Revidering og vedlikehold av opplæringspakke for tillitsvalgte
• Planlegge og gjennomføre kurs i praktisk organisasjonsarbeid for nye fylkessekretærer og fylkesledere
• Være kontaktperson mellom sekretariatet og fylkessekretærene
• Bistå fylkessekretærene/fylkeslagene i forbindelse med planlegging og gjennomføring av daglig drift/møter/arrangementer, skriving av søknader osv.
• Bistå i planlegging og gjennomføring av sentrale møter og arrangementer
• Drifting og utvikling av organisasjonens nettsider sammen med sekretariatet
• Delta i øvrige sekretariatsoppgaver

Stillingen vil medføre noe reiseaktivitet når det gjelder praktisk hjelp til fylkeslagene.

Sekretariatet til Norsk Bonde- og Småbrukarlag består av 8 personer. Vi har et godt ar-beidsmiljø og fleksible arbeidstidsbestemmelser. God arbeidslyst og en positiv innstilling til arbeidet er nødvendige forutsetninger.

Lønn etter avtale. Fri pensjonsordning – fri jul og påske. Spørsmål om stillingen kan rettes til Olaf Godli eller John Petter Løvstad på tlf. 22 00 59 10.

Skriftlig søknad sendes innen onsdag 10. februar 2016 til Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Akersgt. 41, 0158 Oslo, eller via e-post til post@smabrukarlaget.no


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as