Ny kurs i landbrukspolitikken for å løse klimakrisen

Etter flere år med forhandlinger ble det lørdag 12.12.15 enighet om en ny global klimaavtale i Paris.

De store utfordringene med å produsere mat i flere områder pga klimaendringene må løses.
- Det vil kreve en politisk omstilling, og vi har løsningen for hvordan dette kan gjøres, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

- Denne avtalen løser ikke klimakrisen, men den sender et svært sterkt signal til Norge og resten av verden om at gjennomgripende endringer må til, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg
Under klimamøtet i Paris har det kommet mange sterke vitnesbyrd som viser at klimasaken er et spørsmål om liv eller død. Hele nasjoner står i fare for å forsvinne i havet, flere områder vil få problemer med å produsere mat, og jordens dyr og planter er sterkt truet.
- Å begrense den globale oppvarmingen til maksimalt 1,5 grader vil bidra til å sikre de mest sårbare, fremhever Merete Furuberg.
Paris-forhandlingene drøftet de store utfordringene med å produsere mat i flere områder pga klimaendringene.
- Her er det ikke nok med såkalte «klimasmarte» løsninger, der man turer på som før og reparerer i etterkant, understreker leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Merete Furuberg. Det må til ny kurs i landbrukspolitikken dersom vi skal løse klimakrisen. Agroøkologiske prinsipper må legges til grunn for å redde miljøet og bidra til at jordbruk og matproduksjon blir en del av klimaløsningen.

2 Vedlegg:
1. Definisjon av forskjellen mellom «klimasmart» og agroøkologi:
Agroøkologi som hovedtanke er jordbruk på naturens premisser, med så varsomme og gjennomtenkte inngrep som råd. Agroøkologi bygger på den grunnoppfatninga at naturen er kompleks og i hovedsak utenfor menneskets kontroll. Vi må tilpasse oss naturen framfor å tilpasse naturen til oss.
«Klimasmart» jordbruk som hovedtanke er å sette menneske og teknologi i førersetet, å redusere utslipp og forurensing ved inngrep og styring. Klimasmart jordbruk bygger på den grunntanken at naturen er forståelig og kontrollerbar for mennesket, og at vi derfor kan tilpasse naturen til oss.
Agroøkologi arbeider for å fjerne årsakene til klimaforverringer og miljø-ødeleggelser, mens klimasmart jordbruk i hovedsak går inn for å reparere etter at skadene er oppstått.

2. Sentrale punkter i Paris-avtalen:
• Den globale oppvarmingen skal holdes godt under 2 °C, og verden skal anstrenge seg for å begrense temperaturøkningen til 1,5 °C
• For å oppnå dette skal de menneskeskapte utslippene av klimagasser i løpet av andre halvdel av århundret ikke være større enn hva verdens skoger kan absorbere
• Alle land skal øke sine klimamål hvert femte år. Norge og andre land med klimamål for 2030 bes å bekrefte eller oppdatere sitt klimamål for 2030 i 2020 og deretter levere nye og mer ambisiøse klimamål hvert femte år
• Det er vedtatt bekymring for Norge og andre rike lands gap mellom klimaforpliktelsene før 2020 og hva som behøves for å unngå en global oppvarming på mer enn 2 °C og 1,5 °C.
• Avtalen er den første internasjonale klimaavtalen som inkluderer alle FN-land. Avtalen slår fast at rike land har et særlig ansvar for å løse klimaproblemet, men skaper et nytt internasjonalt klimarammeverk som ikke i sin helhet viderefører klimakonvensjonen
• Rike land skal øke klimafinanseringen etter 2020 ut over de 100 mrd. amerikanske dollar som er lovet fram til 2020
• Døren holdes på gløtt for at regnskog kan inngå i et framtidig kvotehandelssystem.

Kontaktperson:
Merete Furuberg tlf 90 16 30 92
Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as