Ny nettside om matjord

Fylkesmannen i Buskerud har nå lansert nettsida matjorda.no, som er en del av den norske markeringen av FNs internasjonale år for matjord.

Matjorda.no eies og drives av fylkesmannen i Buskerud, og har blitt til med støtte fra Landbruksdirektoratet, og i samarbeid med en rekke organisasjoner.

Sidens innhold og ikke minst kalender blir utvidet etter hvert, og målet er at nettsiden blir en god ressurs i Jordåret.

Lær mer om hvorfor jorda er viktig og hvordan matjorda er truet. Bidra til å spre ordet om hvorfor sunn jord betyr sunt liv!

Øvrige samarbeidspartnere:
Bygdø Kongsgård
Ø Q – økologisk mat i storhusholdninger
Bjørvika Utvikling AS
Growlab
Kore – formidling av mat- og jordforskning
Skog og Landskap
Oikos
Norges Bondelag
Bio- dynamisk forening
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Debio
Bioforsk
Norsk Landbruksrådgiving
Det norske hageselskap


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as