Ny nettside om matjord

Fylkesmannen i Buskerud har nå lansert nettsida matjorda.no, som er en del av den norske markeringen av FNs internasjonale år for matjord.

Matjorda.no eies og drives av fylkesmannen i Buskerud, og har blitt til med støtte fra Landbruksdirektoratet, og i samarbeid med en rekke organisasjoner.

Sidens innhold og ikke minst kalender blir utvidet etter hvert, og målet er at nettsiden blir en god ressurs i Jordåret.

Lær mer om hvorfor jorda er viktig og hvordan matjorda er truet. Bidra til å spre ordet om hvorfor sunn jord betyr sunt liv!

Øvrige samarbeidspartnere:
Bygdø Kongsgård
Ø Q – økologisk mat i storhusholdninger
Bjørvika Utvikling AS
Growlab
Kore – formidling av mat- og jordforskning
Skog og Landskap
Oikos
Norges Bondelag
Bio- dynamisk forening
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Debio
Bioforsk
Norsk Landbruksrådgiving
Det norske hageselskap


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as