Ny nettside om matjord

Fylkesmannen i Buskerud har nå lansert nettsida matjorda.no, som er en del av den norske markeringen av FNs internasjonale år for matjord.

Matjorda.no eies og drives av fylkesmannen i Buskerud, og har blitt til med støtte fra Landbruksdirektoratet, og i samarbeid med en rekke organisasjoner.

Sidens innhold og ikke minst kalender blir utvidet etter hvert, og målet er at nettsiden blir en god ressurs i Jordåret.

Lær mer om hvorfor jorda er viktig og hvordan matjorda er truet. Bidra til å spre ordet om hvorfor sunn jord betyr sunt liv!

Øvrige samarbeidspartnere:
Bygdø Kongsgård
Ø Q – økologisk mat i storhusholdninger
Bjørvika Utvikling AS
Growlab
Kore – formidling av mat- og jordforskning
Skog og Landskap
Oikos
Norges Bondelag
Bio- dynamisk forening
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Debio
Bioforsk
Norsk Landbruksrådgiving
Det norske hageselskap


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as