Nye tiltak mot antibiotikaresistens

Representanter fra landbruket møtte i går ståtsråd Sylvi Listhaug for å drøfte nye tiltak mot antibiotikaresistente bakterier i svineholdet.

Den 18. februar 2015 ble et nytt tilfelle av den antibiotikaresistente bakterien LA-MRSA bekreftet i en besetning i Nord-Trøndelag. Mattilsynet har pålagt avlivning og sanering av hele besetningen. I dag er 29 kontaktbesetninger pålagt restriksjoner av Mattilsynet og blir testet. Svar på prøveresultatene vil komme senere denne uka og i neste uke.

Forebyggende tiltak er avgjørende dersom en skal hindre spredning av LA- MRSA. Under møtet ble det presisert at næringen må intensivere arbeidet med å redusere smittefaren, bl.a. gjennom rutiner for livdyrhandel. Bransjen ble også oppfordret til å ta inn krav om risikobasert testing av røktere i KSL- standarden for produksjon av svinekjøtt.

For å redusere den økonomiske belastningen for bønder som må slakte ut besetningen på grunn av denne bakterien, blir det etablert en egen kompensasjonsordning. En forskrift om dette vil bli sendt på høring fra regjeringen.

Assisterende generalsekretær John Petter Løvstad deltok på møtet for NBS.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as