Nye tiltak mot antibiotikaresistens

Representanter fra landbruket møtte i går ståtsråd Sylvi Listhaug for å drøfte nye tiltak mot antibiotikaresistente bakterier i svineholdet.

Den 18. februar 2015 ble et nytt tilfelle av den antibiotikaresistente bakterien LA-MRSA bekreftet i en besetning i Nord-Trøndelag. Mattilsynet har pålagt avlivning og sanering av hele besetningen. I dag er 29 kontaktbesetninger pålagt restriksjoner av Mattilsynet og blir testet. Svar på prøveresultatene vil komme senere denne uka og i neste uke.

Forebyggende tiltak er avgjørende dersom en skal hindre spredning av LA- MRSA. Under møtet ble det presisert at næringen må intensivere arbeidet med å redusere smittefaren, bl.a. gjennom rutiner for livdyrhandel. Bransjen ble også oppfordret til å ta inn krav om risikobasert testing av røktere i KSL- standarden for produksjon av svinekjøtt.

For å redusere den økonomiske belastningen for bønder som må slakte ut besetningen på grunn av denne bakterien, blir det etablert en egen kompensasjonsordning. En forskrift om dette vil bli sendt på høring fra regjeringen.

Assisterende generalsekretær John Petter Løvstad deltok på møtet for NBS.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as