Oste-VM 2-3 November

NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG ER STOLTE AV Å PRESENTERE OSTEPRODUSENTER I VERDENSKLASSE.

Hele 13 medlemmer i NBS deltar på oste-VM i Bergen 2-3 november 2018.

Lokalmatprodusenter og mathåndverkere  skaper lokale arbeidsplasser, vekst, levende bygder, levende matkultur og ikke minst stolthet.

/share/mime/48/Mimetypes-png-icon.png Presentasjon av lokalmatprodusenter i verdensklasse
(1-kopi.png, 1MB)

/share/mime/48/image.png Lokalmatproduksjon og ringvirkninger
(2.jpg, 127kB)

/share/mime/48/image.png Å skape verdier av lokale ressurser i Norge - Ysteri i Norge
(3.jpg, 328kB)

/share/mime/48/image.png Grindal gårdsysteri
(4.jpg, 608kB)

/share/mime/48/image.png Thorbjørnrud
(5.jpg, 521kB)

/share/mime/48/image.png Lofoten gårdsysteri
(6.jpg, 541kB)

/share/mime/48/image.png Skarrbo gård
(7.jpg, 406kB)

/share/mime/48/image.png Vesterhaugen gårdsysteri
(8.jpg, 445kB)

/share/mime/48/image.png Aaland gård
(9.jpg, 484kB)

/share/mime/48/image.png Lega gardsysteri
(10.jpg, 583kB)

/share/mime/48/image.png Bomstad gårdsmeieri
(11.jpg, 503kB)

/share/mime/48/image.png Eggen gårdsysteri
(12.jpg, 602kB)

/share/mime/48/image.png Brubekken gårdsysteri
(13.jpg, 569kB)

/share/mime/48/image.png Kråkeroe-staulen
(14.jpg, 506kB)

/share/mime/48/image.png Stavanger Ysteri
(15.jpg, 434kB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as