Pelsdyrutvalget vil beholde næringen

Et flertall på fem i utvalget går inn for en fortsatt produksjon av pels, mens tre medlemmer går inn for en styrt avvikling. Ett medlem ønsket ikke å ta stilling.

Selv om et flertall i utvalget går inn for å beholde pelsdyrnæringen, peker utvalget på en rekke store utfordringer som pelsdyrnæringen står overfor dersom næringen skal bestå. Dette gjelder særlig dyrevelferdsmessige utfordringer, som at dyrene får mulighet til å utøve naturlig adferd, bruk av andre typer bur enn nettingbur, samt at en stor andel av dyra i dag ikke kan regnes som tamme.

Landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag behandlet i 2012 et forslag om pelsdyrnæringen, og organisasjonen vedtok da å gi sin støtte til pelsdyrnæringen.

- Det er svært viktig at de utfordringene som pelsdyrutvalget peker på, tas på alvor og løses slik at dyrevelferden i næringa blir bedre. Dette er avgjørende dersom næringen skal utvikles og ha legitimitet framover, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Rapporten fra pelsdyrutvalget ble i dag overlevert til Regjeringen, og Stortinget vil på et senere tidspunkt avgjøre om pelsdyrnæringen skal avvikles.

Les rapporten her: NOU 2014: 15
Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling? — Gjennomgang av pelsdyrnæringen


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

John P Løvstad, tlf 450 25 212, john.petter@smabrukarlaget.no

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Koronasmitte
(folg-faglige-rad-om-koronasmitte.pdf, 143kB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksforhandlingene på vent
(jordbruksforhandlingene-pa-vent.pdf, 481kB)

/share/mime/48/pdf.png Styrk kornbonden!
(styrk-kornbonden.pdf, 96kB)

/share/mime/48/pdf.png Fraktkostnader rundballer
(fraktkostnader-rundballer.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene 2020
(foran-jordbruksforhandlingene-2020.pdf, 848kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as