Pelsdyrutvalget vil beholde næringen

Et flertall på fem i utvalget går inn for en fortsatt produksjon av pels, mens tre medlemmer går inn for en styrt avvikling. Ett medlem ønsket ikke å ta stilling.

Selv om et flertall i utvalget går inn for å beholde pelsdyrnæringen, peker utvalget på en rekke store utfordringer som pelsdyrnæringen står overfor dersom næringen skal bestå. Dette gjelder særlig dyrevelferdsmessige utfordringer, som at dyrene får mulighet til å utøve naturlig adferd, bruk av andre typer bur enn nettingbur, samt at en stor andel av dyra i dag ikke kan regnes som tamme.

Landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag behandlet i 2012 et forslag om pelsdyrnæringen, og organisasjonen vedtok da å gi sin støtte til pelsdyrnæringen.

- Det er svært viktig at de utfordringene som pelsdyrutvalget peker på, tas på alvor og løses slik at dyrevelferden i næringa blir bedre. Dette er avgjørende dersom næringen skal utvikles og ha legitimitet framover, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Rapporten fra pelsdyrutvalget ble i dag overlevert til Regjeringen, og Stortinget vil på et senere tidspunkt avgjøre om pelsdyrnæringen skal avvikles.

Les rapporten her: NOU 2014: 15
Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling? — Gjennomgang av pelsdyrnæringen


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as