Pressemelding - Ulv i norsk natur

HELT HÅPLØST !

Regjeringen har i dag lagt fram en melding for Stortinget om "ulv i norsk natur". Det er to forhold som spesielt tas opp.
• Bestandsmål for ulv
• Spørsmålet om ulvesone og ulvesonas utbredelse

Regjeringen skisserer to alternativer for bestanden: Enten å videreføre dagens bestandsmål eller å fastsette nytt mål på fem til åtte familiegrupper i Norge. I begge målene er det krav om tre helnorske valpekull. Det nye målalternativet omfatter også ulv som lever i grenseområdene mellom Norge og Sverige.
Regjeringen viderefører ordningen med ulvesone, men foreslår å gjøre visse endringer i dagens sone. Områder vest for Glomma foreslås tatt ut og et område i nord lagt til.

Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg, sin første kommentar til meldinga er: "Helt håpløst".
Denne meldinga er ikke svaret på de store utfordringer som beitenæringa opplever både innenfor og utenfor ulvesona.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har helt siden 1984 sagt at ynglende ulv er uforenelig med tradisjonell beitebruk. Utviklingen innenfor sona bekrefter dette.

Denne meldinga vil ikke dempe konfliktnivået.
Vi får håpe at et flertall på Stortinget vil sørge for rammevilkår som beitenæringa kan leve med, når det gjelder rovvilt og ulv spesielt, avslutter Furuberg.

Kontaktperson:
Merete Furuberg, 90 16 30 92
John Petter Løvstad 45025212


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

John P Løvstad, tlf 450 25 212, john.petter@smabrukarlaget.no

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene 2020
(foran-jordbruksforhandlingene-2020.pdf, 848kB)

/share/mime/48/pdf.png Klimakur
(klimakur-medl.avis.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Vilde Haarsaker
(vildehaarsaker-ny-ass-gen-sekr.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Ole Jacob Christensen kronikk
(o-j-christensen-kronikk.pdf, 107kB)

/share/mime/48/pdf.png Medlemsverving
(medlemsverving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as