Pressemelding vedr Merete Furuberg sin landsmøtetale

Merete Furuberg åpnet sin landsmøtetale med at årets landsmøte skal være et grasrotlandsmøte der det vies mest tid til innlegg fra utsendingene og at man skal vedta en ny politisk plattform for organisasjonens arbeid med jordbrukspolitikk.

Plattformen skal være et levende og dynamisk dokument og en veiviser for organisasjonens arbeid med jordbrukspolitikken.

Årets tørkesommer underbygger behovet for en betydelig endring i tilnærmingene til klimautfordringene. – Jeg er godt fornøgd med resultatet av de ekstraordinære forhandlingene om en krisepakke for de som var hardest rammet, men jeg beklager at vi ikke klarte å få inn noe ekstra for kornprodusentene, sa Furuberg.

I år er Grønt Spa'tak 25 år. Dette er et unikt samarbeidsprosjekt mellom Norsk Bonde- Småbrukarlag og Natur og ungdom der ungdom har fått og får mulighet til å oppleve og få innsikt i livet på norske gardsbruk, oppleve seterliv med lokal foredling og gå beiteoppsyn i rovdyrland. I løpet av denne perioden har nærmere 2.000 ungdommer uten tilknytning til jordbruket, fått denne muligheten. Dette prosjektet bidrar til økt forståelse for landbruket, sa Furuberg.

I 2018 inngikk NBS jordbruksavtale. Rekordstor budsjettstøtte og et nytt unikt strukturtilskudd som bare de mindre og mellomstore mjølkebruka vil få samt økning i tilskuddet til arealer med driftsvanske og et forsterket setertilskudd var viktige momenter for at NBS valgte å inngå avtale, sa Furuberg.

Utfordringene med å leve med rovvilt er store – enda verre er det å overleve med hån, hærverk og trusler fra mennesker som aldri har vært i nærheten av å ha ansvar for beitedyr. - Det er vårt krav at regjeringen og forvaltningen følger opp Stortingets vedtak i rovdyrpolitikken. Vi gir oss aldri, sa Furuberg!

Furuberg avsluttet sin tale med følgende: «Vi må bare være sterke, aktive og høylytte nå. Vi må tørre fortsatt å kjempe med nebb og klør for det vi tror på. Vi må ikke la oss overvelde av håpløshet og motgang – men fortsatt bidra i debatten og sørge for at framtidas jordbrukspolitikk blir en vi kan være stolte av», sa Furuberg i sin avslutning.

For mer info:
Ann Merete Furuberg 90163092
Olaf Godli 97546142
John Petter Løvstad 45025212


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as