SEMINAR OM KLIMA, LANDBRUK OG INTERESSEKONFLIKTER

AURSJØHYTTA, NESSET KOMMUNE,  MANDAG 17. og TIRSDAG 18. AUGUST 2015

Hva er bærekraftig matproduksjon i beiteland?

NBS deltar i et nordisk klimaprosjekt, finanisert av Nordisk Råd, med tittel: "Pathways to a Nordic food system that contributes to reduced emissions of greenhouse gases and air pollutants".
Gjennom prosjektet har man i økende grad satt fokus på å se det nordiske landbruket i lys av ulike globale utfordringer. Klimautfordringene er globale og en av verdens øvrige store utfordringer er sult og fattigdom. Det nordiske landbruket og forbruket kan ikke løsrives fra disse globale utfordringer siden vi i stor grad importerer mat og innsatsfaktorer til matproduksjonen vår.
Siden det er knyttet betydelige klimautfordringer til forbruk og produksjon av kjøtt oppstår mange interessekonflikter spesielt i et land som Norge hvor de naturgitte ressurser i stor grad er knyttet til produksjon av gress og beiter.
Vi ønsker gjennom dette seminaret å fokusere på ulike interessekonflikter knyttet til matproduksjon i
et beiteland:

Mandag 17. august kl 10.00 – Ankomst og registrering - Kaffe
• Kl. 10.30 – Kl 11.00 - Pathways to a Nordic food system that contributes to reduce emissions of greenhouse gases and air pollutants – Miriam Diana Marcus-Johanson - Air Pollution and Climate secretary in Gothenburg
• Kl. 11.00 – kl 11.30 - Den unødvendige sulten – presentasjon av boken med samme tittel, skrevet av Aksel Nærstad (Utviklingsfondet) og Olav Randen , Internasjonalt Utvalg NBS.
• Kl. 11.30 –Kl 12.30 - Eksporterer vi klimaproblemer ved bruken av soya fra Brasil?
Mari Gjengedal– Spire
• Kl 12.30 – kl 13.30 - LUNCH
• Kl. 13.30 – kl 15.30 Beitebruk og karbonfangst "The cow is not a climat killer"
– Dr. Med. Vet.Anita Idel – Mediation & Projektmanagement Agrobiodiversität (Berlin)
• Kl 15.30 – kl 16.00 – KAFFEPAUSE
• Kl. 16.00 – 17.00 - spørsmål og debatt
• Kl 18.00 – MIDDAG

Tirsdag 18. august
• Kl. 8.00 – kl 9.00 - FROKOST
• Kl. 09.00 – kl 10.00 - Beitebruk og produktkvalitet - Håvard Steinshamn – forsker Bioforsk Økologisk
• Kl 10.00 – kl 11.00 - Storfekjøtt, klima og bærekraft - Rose Bergsli – Bioforsk Økologisk
• Kl 11.00 – Kl.12.00 - Beitebruk og biologisk mangfold som grunnlag for matproduksjon – Andrea Sofie Ellingsen Aasvang - Sabima
• Kl 12.00 – KL 13.00 LUNCH
• Kl 13.00 – Ekskursjon til seterbeiter.
Seminaret arrangeres på Aursjøhytta i Nesset Kommue, langs Aursjøvegen, en turistattraksjon med stupbratte veier opp Litjdalen og ned Finsetlia, mulighet til å besøke Aurstupet, Mardalsfossen og Torbuvollen. Fiskekort og båtleie.
Aursjøhytta er en betjent KNT hytte med over 50 senger men 2 – 4 mannsrom. Man får overnatting med oppredd senger og frokost, lunch og middag. Prisen blir kr. 2000,- for oppholdet med lunch, middag, frokost og lunch, samt overnatting i 2-4 mannsrom og kaffepauser.
Påmelding til Stein Brubæk innen 10. august 2015.
Tlf 91563259
Mail : sten359@gmail.com
TRANSPORT:
De som kommer I bil kan enten kjøre om Sunndalsøra og opp Litjdalen. Det er 35 km til Aursjøhytta. Bomvei. Det er også mulig å kjøre om Eidsvåg, til Eresfjord og Eikesdalen.
Vi vil ha mulighet å hente både på flyplassen i Molde og fra buss på Sunndalsøra men da må vi vite det tidlig og samle flere for hver tur.
Stein Brubæk
Internasjonalt utvalg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as