SOMMERTUR TIL GRØNA SKYSSTASJON OG NORDÅS GARDSSLAKTERI PÅ ØSTRE TOTEN SØNDAG 4. AUGUST 2019

Avreise med buss fra busstasjonen på torget i Åmot, Modum i Buskerud kl 10.00 og retur fra Grøna kl 16.00.

Muligheter for andre interesserte fra andre distrikter til å komme direkte til Grøna skysstasjon kl 12. Programmet vil foregå fra kl 12-16.

For de som blir med på bussturen inkluderer turen bussreise og ett måltid på Grøna og omvisning på Grøna og gårdsslakteriet.
Turen er gratis for medlemmer av Eiker og omegn Bonde- og Småbrukarlag. For andre koster deltagelsen kr 300,- med mat. Pga buss og mat må vi ha påmelding innen fredag 02. august kl 21 til: Oddveig Moen, tlf 32 75 98 53 eller sms til 93 01 26 97. 

Arr. Eiker og omegn Bonde- og Småbrukarlag.

Grøna er en tidligere skysstasjon og seter med den gamle kongeveien fra Oslo til Trondheim rett forbi tunet. Gårdsanlegget utgjør et helhetlig tun og ligger i ett av to nasjonalt utvalgte kulturlandskap i regionen.

Eier Per Idar Vingebakken har lagt opp til en aktiv fremtidig bruk av Grøna som et sted for formidling av samferdselshistorie, overnatting, selskapslokale og bolig. Grøna og omgivelsene rundt fremstår i dag som et helhetlig og verdifullt kulturmiljø med den gamle skysstasjonen i beitelandskapet, den godt bevarte Kongevegen og Skjærenbrua.

Nordås Gårdskjøtt

Næringssatsing og verdiskaping

Grøna vil få en stadig viktigere funksjon i verdiskaping og næringsutvikling. Satsingen må ses i sammenheng med bedriften Nordås Gårdskjøtt, som gir det finansielle grunnlaget for investeringene i Grøna. Virksomheten utgjør totalt ti årsverk. Basis er husdyrbruk med kjøtt- og mjølkeproduksjon, kjøttforedling og i stadig større grad mottak, foredling og distribusjon av viltkjøtt. Mange næringslivskunder og samarbeidsparter kommer til Nordås. Grøna vil bli brukt til representasjon for å bidra i salgsarbeidet for familiebedriften.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as