Største europeiske matsuverenitetssamling noensinne starter i Romania

Cluj-Napoca, 25. oktober

Den største europeiske samling noensinne om matsuverenitet starter i dag. Over 500 mennesker fra over 40 land samles for å diskutere hvordan vi kan gjenvinne vårt mat- og jordbrukssystem som blir stadig mer industrialisert og kapitalstyrt

Den andre europeiske Nyéléni Forum for matsuverenitet går av stabelen 26. oktober og varer til 30. oktober. Forumet samler småbrukere, bønder, fiskere, nomader, gartnere, jordbruksarbeidere, forskere, aktivister og mange flere. NBS er representert med en egen delegasjon, og synes internasjonal bondesolidaritetsorganisasjon er viktig.

Arne Lofthus, leder i NBS uttaler i den forbindelse: "Mens kapitalstyrt landbruk betyr destruktive monokulturer, representerer Nyéléni Europa Forum et stort mangfoldig, positivt alternativ; folk fra alle samfunnslag er pådrivere for matsuverenitet og agroøkologi''

Forumet har en egen utgave av bondens marked, filmvisninger og befaringer til lokale småbrukere, som demonstrerer bærekraftige, lokale dyrkingsmetoder. Temaer som vil bli drøftet på forumet inkluderer modeller for matproduksjon og forbruk, retten til naturressurser for folket, og hvordan man kan forbedre arbeidsmessige og sosiale forhold i matproduksjonen og handel.

Kontaktperson:
Marielle de Roos
0047 95082958
Lofoten-gardsysteri@online.no
Nyéléni Europa presseavdeling
communication@nyelenieurope.net

Mer informasjon på forumet og Nyéléni bevegelse: www.nyelenieurope.net
Følg Nyéléni Europa på:

Facebook og Twitter (#nyeleni) for videoer, daglige oppdateringer og høyoppløselige bilder fra forumet på Flickr.

https://www.facebook.com/NyeleniEurope/

https://twitter.com/nyeleni_europe

https://flickr.com/nyelenieurope

program og kart er tilgjengelig her: http://nyelenieurope.net/index.php/program


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as