Leder i NNN, Jan Egil Pedersen, sammen med Merete Furuberg, Arne Lofthus og Ragnhild Elvestad. Foto: Leonid Rødsten

Støtter den politiske streiken

Norsk Bonde- og Småbrukarlag støtter den politiske streiken mot liberaliseringen i arbeidsmiljøloven.

Regjeringen ønsker å innføre endringer i arbeidsmiljøloven, blant annet ved å gi generell adgang til midlertidige ansettelser og utvidelse av grensene for overtid per uke og måned. Dette vil over tid bety en svekkelse av rettighetene arbeidstakerne har i forhold til fast ansettelse og regulert arbeidstid. Dette er grunnen til at LO, Unio, YS, og Utdanningsforbundet i dag går til generalstreik fra klokken 14.00 til 16.00.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag støtter streiken!


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as