Leder i NNN, Jan Egil Pedersen, sammen med Merete Furuberg, Arne Lofthus og Ragnhild Elvestad. Foto: Leonid Rødsten

Støtter den politiske streiken

Norsk Bonde- og Småbrukarlag støtter den politiske streiken mot liberaliseringen i arbeidsmiljøloven.

Regjeringen ønsker å innføre endringer i arbeidsmiljøloven, blant annet ved å gi generell adgang til midlertidige ansettelser og utvidelse av grensene for overtid per uke og måned. Dette vil over tid bety en svekkelse av rettighetene arbeidstakerne har i forhold til fast ansettelse og regulert arbeidstid. Dette er grunnen til at LO, Unio, YS, og Utdanningsforbundet i dag går til generalstreik fra klokken 14.00 til 16.00.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag støtter streiken!


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as