Ta vare på den levende matjorda !

Forslag fra Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag vedtatt på Landsmøtet i NBS.

Matjordlaget er grunnlaget for det levende livet på planeten vår og dermed også nøkkelen til ei bærekraftig framtid.

Nyere forskning gir oss stadig nye glimt av hva som egentlig finnes av livsformer og samspill under føttene våre. Det tar kanskje tusen år å bygge 2 cm med matjord. Vi har i løpet av et par mannsaldre behandlet matjorda så respektløst at om lag 40% av den dyrkbare jorda på kloden har gått tapt. Dette må ta slutt i respekt for kloden vår og for våre etterkommeres framtid.

Ei fruktbar jord som gir gode avlinger av sunn mat og samtidig sikrer optimal lagring av karbon må være et hovedmål når vi meisler ut en ny politikk for landbruk, mat og klima. Norsk Bonde- og Småbrukarlag skal arbeide for politiske og økonomiske virkemiddel som setter matproduksjon i et evighetsperspektiv.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as