Utsatt beiteslipp gir sterkt redusert tilgang på vinterfôr

Den kalde våren og forsommeren har gitt sein smelting av stedvis store snømengder i fjellet. Det gjelder spesielt indre strøk på Vestlandet. NBS har innhentet en situasjonsbeskrivelse fra rundt omkring i landet som utgangspunkt for å se på muligheter for tiltak for å avhjelpe situasjonen for beitebrukere som er rammet.

Sør i landet er det i Setesdalsheiane fortsatt noen steder over 2 meter snø. Veier er nettopp åpnet, men vann og elver er fortsatt tilfrosset.
Likedan er det i fjellstrøkene på Vestlandet fra Rogaland til Møre og Romsdal. Mange husdyrbruk bruker fjellbeite som er en viktig del av ressursgrunnlaget, spesielt på sauebruk. Disse brukerne er vant med varierende snømengder og varierende tidspunkt for beiteslipp i fjellet, men i år er forholdene helt ekstraordinære. Det er aldri tidligere registrert slike snømengder på denne tiden av året. Mange beiter nå det arealet som skulle høstes og nyttes til vinterfôr. I fjellområdet Stølsheimen i Hordaland og Sogn og Fjordane rapporteres det om mulig 4-5 uker seinere beiteslipp enn normalt og at mange sauebruk vil få innhøstet grasavling redusert med 30-40%.
Oppland er ikke hardest rammet, men 1. juli var det i høgereliggende fjellområder i Nord-Gudbrandsdalen og Valdres kun flekkvis bart. På Liumseter (Gausdal) ble det sluppet sau i de fremre områder ved St Hans, men ikke i høgfjellet. Storfe er kun sluppet i skogområdene. Generelt er det snakk om 2-3 uker forsinket beiteslipp.
Også i Sør-Trøndelag er det fortsatt snø i fjellet, og sau har blitt sluppet på beite 14 dager seinere enn normalt.
Nord i Hedmark er det ca ei uke seinere enn normalt både med eng og beite. Beite i fjellet har kommet veldig bra med varmen de siste dagene.
NBS har fått henvendelser om denne ekstraordinære situasjonen faller inn under regelverket for avlingsskadeerstatning. Dette spørsmålet er drøftet med Landbruksdirektoratet, seksjon for Landbruks- og naturskadeerstatning. Leder for seksjonen, Gunn Eide, opplyser at gjeldende erstatningsordning ikke dekker den situasjonen som mange husdyrbrukere på Vestlandet har kommet i.
NBS vil foreløpig råde alle husdyrbrukere som nå må beite førsteslåtten til å ta kontakt med landbrukskontoret for å få dokumentert situasjonen den dagen dyrene endelig kan sendes på utmarksbeite. En vil måtte komme tilbake til andre mulige tiltak for å kunne kompensere for manglende vinterfôr litt lenger ute i vekstsesongen.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as