Foto: Arne Johanson

Verdens småbrukerdag

17. april er Verdens Småbrukerdag. Norsk Bonde- og Småbrukarlag markerer dagen med å dele ut frø i alle landets fylker, på Stortinget og i by og bygd.

Den 17. april markeres internasjonalt som Verdens Småbrukerdag. Dagen er valgt for å minnes de 19 småbrukerne som i 1996 ble skutt og drept av brasiliansk paramilitære, innleid av myndigheter for å rydde plass for store internasjonale selskaper som ønsket å bruke jord i Matta Grosso til soyadyrking.

FAO' s generaldirektør Jose Graziano de Silva, fremhever småskalalandbruket som løsningen for både verdens sultkatastrofer og klimaproblemer. Dette er et landbruk med mindre forbruk av vann, sprøytemidler og kunstgjødsel, og som minimerer landbrukets skadelige effekter på miljø og klima.

- Norsk Bonde- og Småbrukarlag bruker den 17 april først og fremst til å markere solidaritet med dem som i 1996 mistet alt, og for å sette fokus på viktigheten av lokal matproduksjon. Vi arrangerer bl.a. aksjonen «Så frø for trygg mat». De fleste av våre nyttevekster er helt avhengige av bestøvning for å bære frukter. Vi deler derfor ut Honningurtfrø i alle landets fylker, på Stortinget og i bygd og by. Norsk Bonde- og Småbrukarlag oppfordrer alle til å så: i balkongkasser, innimellom blomster og grønnsaker, på jorder og i grøftekanter, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Forhandlingsutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag forbereder i disse dager organisasjonens krav til årets jordbruksforhandlinger. Det internasjonale perspektivet danner et bakteppe for organisasjonens krav.

- Vårt landbrukspolitiske mål må være ei næring som produserer sunn, nok og variert mat til den norske befolkning. Produksjonen må skje innenfor naturens tåleevne, og den må ta hensyn til at mer enn 800 millioner mennesker på kloden er å finne under sultegrensa. Det må også legges vekt på dyrevelferd og plantehelse og på biologisk mangfold, og produksjonen må skje så langt mulig på innenlandske naturressurser. Hovedutfordringen i jordbruksforhandlingene er derfor å ta i bruk virkemidler som stimulerer bonden til å produsere nok og sunn mat på biologisk forsvarlige måter. Framfor alt handler dette om matproduksjon på norske arealressurser. Landbrukspolitikken og dermed jordbruksforhandlingene må i langt større grad enn hittil gjøres til en del av dette arbeidet, slik at vi når fram til et norsk jordbruk som i størst mulig grad løser utfordringene vi står overfor, avslutter Furuberg.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as