WTO må ut av landbruket

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er rykende uenig med utenriksminister Brende om konsekvensene av en global WTO-avtale.
- WTO har i mange tiår ignorert Afrikas utfordringer, uttaler den internasjonale bonde- og småbrukerorganisasjonen La Via Campesina.

Nå søker WTO legitimitet i afrikanske land, men vi oppfatter hele organisasjonen som en ulv i fåreklær. Vi frykter at enda flere afrikanske landbruksbaserte økonomier blir ødelagt av WTO sine arbeidsmåter. WTO arbeider for agroindustrien og storselskapene, IKKE for småbøndene, matsikkerheten og forbrukerne.
- Utenriksministeren har tydeligvis bitt på WTO sitt agn, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
– I løpet av 20 år har ikke utviklingsland tjent noe som helst på WTO, og det er på tide å skrote hele ordningen. Mat og matproduksjon er altfor viktig til at vi kan overlate styringen til globale handelsinteresser. Matsuverenitet og agroøkologi er løsningene for både i- og uland, poengterer Furuberg.
Landsstyremedlem og leder i Nordland Bonde- og Småbrukarlag, Marielle Vink de Roos, følger forhandlingene i Nairobi. Sammen med en stor delegasjon bønder og småbrukere fra hele verden støtter hun Merete Furuberg.
– WTO tjener i første omgang storselskaper i USA og EU, og undergraver grunnlovene i afrikanske land gjennom å innføre regelverk som påvirker enkeltnasjoners politikk, menneskeretter og matsuverenitet, sier hun. – Vi kjenner godt til småbønder fra Sør-Korea som har lidd under frihandelsavtaler som har påtvunget risimport, billig kyllingimport til Elfenbenskysten og Kamerun, melkeimport til Jamaica og Kenya og planteoljeimport til Mozambik. Hvem tror dere har tjent på disse avtalene?
Medlemmene i den internasjonale bonde- småbrukerorganisasjonen viser også til tragedien de bomullsproduserende landene i Afrika (C-4)opplever på grunn av USA sitt subsidiesystem, og ikke minst den nådeløse presset de samme landene opplever for å åpne opp for GMO og mer sprøytemiddelbruk.
– Småbrukerne her vil ha permanente løsninger. Vi produserer over 70% av verdens mat, sier De Roos. – Vi må høre på hva våre yrkessøstre og brødre sier. De står imot et knallhardt globalt press, og arbeider for å få nasjonale matsikkerhetsprogram som garanterer en rettferdig pris til matprodusentene og mat til de som sulter. En WTO-avtale vil bli en røff avtale som ytterligere ødelegger for småbønder, forbrukere og miljø, avslutter Marielle De Roos.

Kontaktperson:
Merete Furuberg (tlf. 90 16 30 92)

Kontaktperson i Nairobi:
Marielle Vink de Roos, tlf 95082958


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as