Ansatte:


Generalsekretær Olaf Godli
Internnummer 22 00 59 13
Mobil: 97 54 61 42
olaf@smabrukarlaget.no

 

Assisterende generalsekretær John Petter Løvstad
Internnummer 22 00 59 14
Mobil: 45 02 52 12
john.petter@smabrukarlaget.no

 

Rådgiver Johan Warlo
Internnummer 22 00 59 19
Mobil: 90 08 94 33
johan@smabrukarlaget.no

 

Økonomikonsulent Romelia Brataker
Internnummer 22 00 59 16
romelia@smabrukarlaget.no

 

Medlems- og Organisasjonskonsulent Cathrine Petersson
Internnummer 22 00 59 15
medlem@smabrukarlaget.no

 

Kontormedarbeider Kristin Lia
Internnummer 22 00 59 10
post@smabrukarlaget.no

 

Prosjektleder - Reko  
Siv Elin Krutvik
Tlf kontor: 22 00 59 11
siv-elin@smabrukarlaget.no
 

 

Medlemsverver
Terje Holen
Mobil: 909 72 675
terje.holen@smabrukarlaget.no
 

 

Rådgiver, bank og forsikring (20 %)
Svein Løken
Mobil: 90 04 28 83
sv.l@online.no
 

 

Avisa Bonde- og Småbruker
Redaktør Leonid Rødsten
Mobil: 48 25 37 00
leonid@smabrukarlaget.no
 

 

Prosjekter
Slipp oss til - undom inn i landbruket/Gardsbruk.no Jørgen Ness Karlsen
Direkte telefon: 22 00 59 17
Mobil: 97 13 90 86
post@gardsbruk.no / torgeir@smabrukarlaget.no

Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 10 side 3
(nr-10-side-3-13-desember.pdf, 411kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 10 side 9
(nr-10-side-9-13-desember.pdf, 279kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 10 side 17
(nr-10-side17-13-desember.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 10 side 28
(nr-10-side-28-13-desember.pdf, 934kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-2020.pdf, 78kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as