Ansatte:

Generalsekretær Anders Nordstad
Mobil: 48 20 47 55
anders@smabrukarlaget.no

 

Assisterende generalsekretær Vilde Haarsaker
Mobil: 47 66 89 84
vilde@smabrukarlaget.no

 

Kommunikasjonsansvarlig Nora May Engeseth
Mobil: 41 08 87 85
nora@smabrukarlaget.no

 

Rådgiver Johan Warlo
Mobil: 90 08 94 33
johan@smabrukarlaget.no

 

Økonomikonsulent Romelia Brataker
Mobil: 90 72 37 24
romelia@smabrukarlaget.no

 

Medlems- og organisasjonskonsulent Cathrine Engelstad
Mobil: 90 41 33 76
medlem@smabrukarlaget.no

 

Kontormedarbeider Kristin Lia
Internnummer 22 00 59 10
Mobil: 92 41 43 98
post@smabrukarlaget.no

 

Medlemsverver
Terje Holen
Mobil: 909 72 675
terje.holen@smabrukarlaget.no
 

 

Rådgiver, bank og forsikring (10 %)
Svein Løken
Mobil: 90 04 28 83
sv.l@online.no
 

 

Avisa Bonde og Småbruker
Redaktør Vilde Haarsaker
Mobil: 47 66 89 84
vilde@smabrukarlaget.no

Driftsansvarlig, journalist Nora May Engeseth
Mobil: 41 08 87 85
nora@smabrukarlaget.no

 

 

Prosjektstillinger:

REKO
Irene Dalland
Mobil: 91 14 84 64
irene@smabrukarlaget.no

Marte Olsen (i permisjon)
marte@smabrukarlaget.no

 
Slipp oss til - ungdom inn i landbruket/Gardsbruk.no (40 %)
Hedwig Thiery Aresvik
Mobil: 46 85 42 52
gardsbruk@smabrukarlaget.no

 

Koordinator Grønt Spatak Natur og Ungdom (50 %)
Magnus Flåten Nickelsen
Mobil: 94 48 17 16
magnusn@nu.no

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as