Ansatte:

Generalsekretær Olaf Godli
Internnummer 22 00 59 13
Mobil: 97 54 61 42
olaf@smabrukarlaget.no

 

Assisterende generalsekretær John Petter Løvstad
Internnummer 22 00 59 14
Mobil: 45 02 52 12
john.petter@smabrukarlaget.no

 

Rådgiver Johan Warlo
Internnummer 22 00 59 19
Mobil: 90 08 94 33
johan@smabrukarlaget.no

 

Økonomikonsulent Romelia Brataker
Internnummer 22 00 59 16
romelia@smabrukarlaget.no

 

Medlems- og organisasjonskonsulent Cathrine Engelstad
Internnummer 22 00 59 15
medlem@smabrukarlaget.no

 

Kontormedarbeider Kristin Lia
Internnummer 22 00 59 10
post@smabrukarlaget.no

 

Prosjektleder - Reko  
Siv Elin Krutvik
Tlf kontor: 22 00 59 11
siv-elin@smabrukarlaget.no
 

 

Medlemsverver
Terje Holen
Mobil: 909 72 675
terje.holen@smabrukarlaget.no
 

 

Rådgiver, bank og forsikring (10 %)
Svein Løken
Mobil: 90 04 28 83
sv.l@online.no
 

 

Avisa Bonde- og Småbruker
Redaktør Leonid Rødsten
Mobil: 48 25 37 00
leonid@smabrukarlaget.no
 

 

Prosjekter
Slipp oss til - ungdom inn i landbruket/Gardsbruk.no Jørgen Næss Karlsen
Direkte telefon: 22 00 59 17
Mobil: 97 13 90 86
jorgen@smabrukarlaget.no

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as