Ansatte:

Generalsekretær Anders Nordstad
Internnummer 22 00 59 13
Mobil: 48 20 47 55
anders@smabrukarlaget.no

 

Assisterende generalsekretær Vilde Haarsaker
Mobil: 47 66 89 84
vilde@smabrukarlaget.no

 

Kommunikasjonsansvarlig Nora May Engeseth
Mobil: 41 08 87 85
nora@smabrukarlaget.no

 

Rådgiver Johan Warlo
Internnummer 22 00 59 19
Mobil: 90 08 94 33
johan@smabrukarlaget.no

 

Spesialrådgiver Olaf Godli
olaf@smabrukarlaget.no

 

Økonomikonsulent Romelia Brataker
Internnummer 22 00 59 16
Mobil: 90 72 37 24
romelia@smabrukarlaget.no

 

Medlems- og organisasjonskonsulent Cathrine Engelstad
Internnummer 22 00 59 15
Mobil: 90 41 33 76
medlem@smabrukarlaget.no

 

Kontormedarbeider Kristin Lia
Internnummer 22 00 59 10
Mobil: 92 41 43 98
post@smabrukarlaget.no

 

Medlemsverver
Terje Holen
Mobil: 909 72 675
terje.holen@smabrukarlaget.no
 

 

Rådgiver, bank og forsikring (10 %)
Svein Løken
Mobil: 90 04 28 83
sv.l@online.no
 

 

Avisa Bonde og Småbruker
Redaktør Vilde Haarsaker
Mobil: 47 66 89 84
vilde@smabrukarlaget.no

Driftsansvarlig, journalist Nora May Engeseth
Mobil: 41 08 87 85
nora@smabrukarlaget.no

 

 

Prosjektstillinger:

REKO
Marte Olsen
Mobil: 91 14 84 64
marte@smabrukarlaget.no

 
Slipp oss til - ungdom inn i landbruket/Gardsbruk.no (40 %)
Hedwig Thiery Aresvik
Mobil: 46 85 42 52
gardsbruk@smabrukarlaget.no

 

Koordinator Grønt Spatak Natur og Ungdom (40 %)
Magnus Flåten Nickelsen
Mobil: 94 48 17 16 (mandag og tirsdag)
magnusn@nu.no

Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Forside
(bogsnr421_forside.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Leder
(bogsnr421_leder.pdf, 109kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_AP nærmere NBS
(bogsnr421_ap-narmere-nbs-frp-svarer.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Bonden, småbrukeren og landarbeidere sin kamp
(bogsnr421_bonden-smabrukeren-og-landarbeidere-sin-kamp.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Faglaga vil styrke norsk jordbruk
(bogsnr421_faglaga-vil-styrke-norsk-jordbrukpdf.pdf, 318kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Knapt halvparten fra staten
(bogsnr421_knapt-halvparten-fra-staten.pdf, 546kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Grisen vinner
(bogsnr421_griden-vinner.pdf, 2MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as