Ansatte:

Generalsekretær Anders Nordstad
Internnummer 22 00 59 13
Mobil: 48 20 47 55
anders@smabrukarlaget.no

 

Assisterende generalsekretær Vilde Haarsaker
Internnummer 
Mobil: 47 66 89 84
vilde@smabrukarlaget.no

 

Spesialrådgiver Olaf Godli
olaf@smabrukarlaget.no

 

"Øyrekviskrar" John Petter Løvstad
Internnummer 22 00 59 14
Mobil: 45 02 52 12
john.petter@smabrukarlaget.no

 

Rådgiver Johan Warlo
Internnummer 22 00 59 19
Mobil: 90 08 94 33
johan@smabrukarlaget.no

 

Økonomikonsulent Romelia Brataker
Internnummer 22 00 59 16
Mobil: 90 72 37 24
romelia@smabrukarlaget.no

 

Medlems- og organisasjonskonsulent Cathrine Engelstad
Internnummer 22 00 59 15
Mobil: 90 41 33 76
medlem@smabrukarlaget.no

 

Kontormedarbeider Kristin Lia
Internnummer 22 00 59 10
Mobil: 92 41 43 98
post@smabrukarlaget.no

 

Medlemsverver
Terje Holen
Mobil: 909 72 675
terje.holen@smabrukarlaget.no
 

 

Rådgiver, bank og forsikring (10 %)
Svein Løken
Mobil: 90 04 28 83
sv.l@online.no
 

 

Avisa Bonde- og Småbruker
Redaktør Leonid Rødsten
Mobil: 48 25 37 00
leonid@smabrukarlaget.no
 

 

Prosjektstillinger:

 
Slipp oss til - ungdom inn i landbruket/Gardsbruk.no
Jørgen Næss Karlsen
Direkte telefon: 22 00 59 17
Mobil: 97 13 90 86
jorgen@smabrukarlaget.no

 

Koordinator Grønt Spatak Natur og Ungdom
Astrid Braut-Solheim
Mobil: 95 30 11 20
astridb@nu.no

Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Generalsekretær
Anders Nordstad
tlf 482 04 755
anders@smabrukarlaget.no

Styreleder
Kjersti Hoff
tlf 971 20 960
kjersti@smabrukarlaget.no

Assisterende generalsekretær
Vilde Haarsaker
tlf 476 68 984
vilde@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Melkekvoteordningen
(kvotetak-reduksjon.pdf, 101kB)

/share/mime/48/pdf.png Trefjøs
(trefjos.pdf, 262kB)

/share/mime/48/pdf.png Klima kan velte jordbruksoppgjøret
(klima.pdf, 119kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as