Interne utvalg


 

Kvinneutvalget:

Romy Carine Rohmann, leder - romy.rohmann@hobol.kommune.no

Yvonne Tonnaer Christensen

Britt Martinussen

Helle Qvale Ringereide (varamedlem for 1 år)

Olav Liseter (styrets representant)


Ungdomsutvalget:

Åshild Charlotte Monsø, leder - daatte@online.no

Jon Ivar Tofte

Linn Beathe Esborg

Øystein Elgevasslien

Gerbrand Vink

Kathrine Kinn (styrets representant)


Internasjonalt utvalg:

Marielle Vink de Roos, leder - lofoten-gardsysteri@online.no

Olav Randen

Jens Erik Furulund

Ilona Drivdal

 

Organisasjonsutvalget:

Kathrine Kinn, leder - kathrinekinn@gmail.com

Ketil Jørstad

Randi Karlstrøm

Mari Gjengedal

Per Anton Nesjan

 

Utmarksutvalget:

Vegard Vigdenes, leder - vegard@vigdenes.com

Arne Vinje

Steinar Vatne

Annette Jørstad

John Petter Løvstad

 

Rovviltutvalget:

Ståle Støen, leder - sstoeen@online.no

Kjell Erik Brandstadmoen

Tone Våg

Roy Mikkola

Regina Brajkovic

John Petter Løvstad, sekr.

Ann Guro Hansen (vara)

Kristoffer Moan (vara)

 

Inn på tunet utvalget:

Merete Furuberg, leder - finnskogen.nakuhel@gmail.com

Leif Grutle

Thomas Ødegård

Emma Hellemann

Britt Marthiniussen

 

Hagebruksutvalget:

Øystein Pugerud, leder - post@pugerud.no

Arne Lofthus

Steve Saltermark

Maren Wiger

 

Arbeidsgruppe for kommunikasjon/informasjon/mediearbeid:

Kjersti Hoff, leder - kjersti@smabrukarlaget.no

Eli Berge Ness

Kathrine Kinn

John Petter Løvstad

 

Utvalg for mjølkeproduksjon:

Hilde Mellum, leder - mellum@hotmail.com

Olav Liseter

Sondre Aasen

Ingolf Folven

Torbjørn Norland

Anders Hopland


Storfeutvalg:

Elin Bergerud, leder - elin_nborge@hotmail.com

Birger Bull

Ole Petter Berget


Småfeutvalg:

Kjell Erik Brandstadmoen, leder - kebrandstadmoen@gmail.com

Frank Valø

Ola Kjørstad

Gunleik Mæland


Kornutvalget:

Ola Fiskvik, leder - ola@olafiskvik.no

Dag Fossen

Hellek Berge

Johan Warlo


Klimautvalget:

Kjersti Hoff, leder - kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli

Kathrine Kinn

Linn Beathe Esborg, ungdomsutvalget

 

Utvalg for økologisk produksjon:

Rebekka Bond, leder - rebekka_bond@hotmail.com

Marielle Vink de Roos

Embrik Rudningen

Johan Warlo

Markus Koot

 

Valgkomite:

Leder

Modulf Aukan, Nordheimsvegen 32, 6590 Tustna

modulf@aukan.net                                                                                    Mob  930 63 696

Nestleder:

Arne Lofthus, Lofthusvegen 13, 5781 Lofthus                            

Mob   993 55590

alofthu@online.no                                                                                     

Region Oslofjorden/Østlandet

Hilde Mellum, Budorvegen 564, 2340 Løten

mellum@hotmail.com                                                                                

Mob  906 66 402

Vara

Per Lindholt, Vangsvegen 1060, 2324 Vang på Hedmarken

per@lindholtdata.no                                                                                  

Mob   400 85 713

Region Indre Østland-Oppland

Kristian Ekre, Skåbuvn 1851, 2640 Vinstra                                            

Tlf    61 29 58 32

krisekre@gmail.com                                                                                   Mob  911 31 563

Vara:

Katharina Sparstad, Vennisvegen 711, 2975 Vang i Valdres                        

Mob  990 09 584

Region Sør-Norge

Torgny Moen, Haareveien 158, 3330 Skotselv                                              Tlf    32 75 98 53

torgny.moen@gmail.com                                                                           Mob  986 09 352    

Vara:

Helge Fossen, Abusdalsvegen 1043, 4737 Hornnes                                       Mob. 954 55 757

hfossen2@frisurf.no

Region Vestlandet

Arne Lofthus, Lofthusvegen 13, 5781 Lofthus                                              Mob   993 55 590

alofthu@online.no                                                                                     

Vara:

Ingvild Sønstabø, Nesvegen 106, 5567 Skjoldastraumen                               Mob.  920 46 740

isoensta@online.no

Region Midt-Norge

Ola Krokann, Trondheimsvegen 886, 7340 Oppdal

ola.krokann@oppdal.com

Mob   974 01 459                                                                                                                

Vara:

Eva Kristin Kaldahl, Grandaunvegen 234, 7863 Overhalla

Mob   915 25 312

Region Nord-Norge

Brynjar Dalen, Susendalsveien 1282, 8690 Hattfjelldal                                  Tlf      75 18 44 00

post@skoglundgard.no                                                                               Mob   936 33 604

Vara:

Ola Johansen, Nyrudveien 2766, 9925 Svanvik

nordheim.gard@gmail.com 

Mob 952 44 426                                                                       

 

  

Velg ditt fylkeslag

PÅMELDING TIL LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. TRYKK HER!

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as