Interne utvalg


 

 

Kvinneutvalget:

 

Romy Carine Rohmann, leder - romy.rohmann@hobol.kommune.no

Yvonne Tonnaer Christensen

Britt Martinussen

Helle Qvale Ringereide (varamedlem for 1 år)

Olav Liseter (styrets representant)

 

Ungdomsutvalget:

Åshild Charlotte Monsø, leder - daatte@online.no

Jon Ivar Tofte

Linn Beathe Esborg

Øystein Elgevasslien

Gerbrand Vink

Kathrine Kinn (styrets representant)

 

Internasjonalt utvalg:

Marielle Vink de Roos, leder - lofoten-gardsysteri@online.no

Olav Randen

Jens Erik Furulund

Ilona Drivdal

 

Organisasjonsutvalget:

Kathrine Kinn, leder - kathrinekinn@gmail.com

Ketil Jørstad

Randi Karlstrøm

Mari Gjengedal

Per Anton Nesjan

 

Utmarksutvalget:

Vegard Vigdenes, leder - vegard@vigdenes.com

Arne Vinje

Steinar Vatne

Annette Jørstad

John Petter Løvstad

 

Rovviltutvalget:

Ståle Støen, leder - sstoeen@online.no

Kjell Erik Brandstadmoen

Tone Våg

Roy Mikkola

Regina Brajkovic

John Petter Løvstad, sekr.

Ann Guro Hansen (vara)

Kristoffer Moan (vara)

 

Inn på tunet-utvalget:

Merete Furuberg, leder - finnskogen.nakuhel@gmail.com

Leif Grutle

Thomas Ødegård

Emma Hellemann

Britt Marthiniussen

 

Hagebruksutvalget:

Øystein Pugerud, leder - post@pugerud.no

Arne Lofthus

Steve Saltermark

Maren Wiger

 

Utvalg for mjølkeproduksjon:

Hilde Mellum, leder - mellum@hotmail.com

Olav Liseter

Sondre Aasen

Ingolf Folven

Torbjørn Norland

Anders Hopland


Storfeutvalg:

Elin Bergerud, leder - elin_nborge@hotmail.com

Birger Bull

Ole Petter Berget


Småfeutvalg:

Kjell Erik Brandstadmoen, leder - kebrandstadmoen@gmail.com

Frank Valø

Ola Kjørstad

Gunleik Mæland


Kornutvalget:

Ola Fiskvik, leder - ola@olafiskvik.no

Dag Fossen

Hellek Berge

Johan Warlo


Klimautvalget:

Kjersti Hoff, leder - kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli

Kathrine Kinn

Linn Beathe Esborg, ungdomsutvalget

 

Utvalg for økologisk produksjon:

Rebekka Bond, leder - rebekka_bond@hotmail.com

Marielle Vink de Roos

Embrik Rudningen

Johan Warlo

Markus Koot

Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as