Om Norsk Bonde- og Småbrukarlag


Norsk Bonde- og Småbrukarlag er en partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for å bedre jordbrukets økonomiske og sosiale rammebetingelser, blant annet gjennom de årlige jordbruksforhandlingene og et aktivt arbeid overfor det politiske miljøet på Stortinget.

Økt matproduksjon, næringsutvikling, lokal foredling, god dyrevelferd og levende kulturlandskap er viktige saker for organisasjonen. Grunnlaget for driften av organisasjonen er medlemskontingent. Norsk Bonde- og Småbrukarlag har om lag 7.000 medlemmer.

Lover, prinsipprogram og politisk plattform finner du på siden styringsdokumenter.

 

Kontaktinformasjon:

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10

E-post: post@smabrukarlaget.no

Vipps: 55 89 91

Kontonummer: 8101.05.36928 (Nb! Kontingentinnbetaling skal kun gjøres til kontonummer 8101.28.72631)

Engelsk navn: Norwegian Farmers and Smallholders Union


Kontakt kommunikasjonsansvarlig Nora May Engeseth for tilgang til profilmateriale. Standard logo kan lastes ned her:

/share/mime/48/Mimetypes-png-icon.png Logo - ikon
(norsk-bonde-og-smabrukarlag_ikon_fullfarge.png, 12kB)

/share/mime/48/Mimetypes-png-icon.png Logo - stående
(norsk-bonde-og-smabrukarlag_logo_staende_fullfarge.png, 32kB)

/share/mime/48/Mimetypes-png-icon.png Logo - liggende
(norsk-bonde-og-smabrukarlag_logo_liggende_fullfarge.png, 33kB)

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as