Kjersti Hoff

Leder

Kjersti Hoff
Møsjøvegen 53
2340 Løten
Tlf: 971 20 960
E-post: kjersti@smabrukarlaget.no

Eli Berge Ness

Politisk nestleder

Eli Berge Ness 
Øyna, 
6978 Viksdalen
Tlf: 95866050
E-post: eli@smabrukarlaget.no

Kristoffer Fodnes

Organisatorisk nestleder

Kristoffer Fodnes
Fødnesvegen 320
2900 Fagernes
Mob: 467 98 936
E-post:kristoffer@naeringstaksering.no

Kathrine Kinn

Kathrine Kinn
Natadalsvegen 57
3841 Flatdal
Tlf: 452 29 771
E-post: kathrinekinn@gmail.com

Sander Solheim

Sander Solheim
Sandvikevegen 601
6940 Eikefjord
Mob: 906 95 124
E-post: sandsol99@gmail.com

Ann Guro Hansen

Ann Guro Hansen
Gammelveien 60
8252 Rognan
Mob: 950 82 958

E-post: annguro@signalbox.no

Kjell Erik Brandstadmoen

Kjell Erik Brandstadmoen
Kleivavegen 111
2360 Ringebu
Mob: 901 64 900
E-post: kebrandstadmoen@gmail.com

Ole Tvete Muriteigen

Ordfører
Ole Tvete Muriteigen
Baksidevegen 763
2647 Sør-Fron
Mob: 91108725
E-post: ot@muriteigen.no

Astrid Tove Olsen

Varaordfører
Astrid Tove Olsen
Kjerringøyveien 763
8093 Kjerringøy
Mob: 952 79 775
E-post: astridtoveolsen@gmail.com

Ståle Støen

1. varamedlem til styret

Ståle Støen
Lillekroken 57
2580 Folldal
Tlf: 62 49 00 23
Tlf: 957 57 525
E-post: sstoeen@online.no

Øvrige varamedlemmer til styret

2. Vegard Vigdenes
Vigdenesvegen 111
7520 Hegra
Mob: 958 04 595
E-post: vegard@vigdenes.com

3. Ola Fiskvik
Auranvegen 60
7510 Skatval
Mob: 911 42 052
E-post: ola@olafiskvik.no

4. Irene Dalland 
Dallandsvegen 50
5680 Tysnes 
Mob: 95049131
E-post: irene@dallandgard.no

5. Stig A Helgesen
Nesvegen 106
5567 Skjoldastraumen
Tlf: 481 56 697
E-post: sahelgesen@gmail.com 

________________________________________

Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Forside
(bogsnr421_forside.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Leder
(bogsnr421_leder.pdf, 109kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_AP nærmere NBS
(bogsnr421_ap-narmere-nbs-frp-svarer.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Bonden, småbrukeren og landarbeidere sin kamp
(bogsnr421_bonden-smabrukeren-og-landarbeidere-sin-kamp.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Faglaga vil styrke norsk jordbruk
(bogsnr421_faglaga-vil-styrke-norsk-jordbrukpdf.pdf, 318kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Knapt halvparten fra staten
(bogsnr421_knapt-halvparten-fra-staten.pdf, 546kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Grisen vinner
(bogsnr421_griden-vinner.pdf, 2MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as