/share/mime/48/pdf.png Retningslinjer for valgnemnda
(retningslinjer-valgnemnd.pdf, 8kB)

 Medlemmer

Leder

Modulf Aukan, Nordheimsvegen 32, 6590 Tustna

modulf@aukan.net                                                                                    

Mob  930 63 696


Nestleder:

Ola Krokann, Trondheimsvegen 886, 7340 Oppdal

ola.krokann@oppdal.com

Mob   974 01 459 

                                                                               

Region Oslofjorden/Østlandet

Hilde Mellum, Budorvegen 564, 2340 Løten

mellum@hotmail.com                                                                                 

Mob  906 66 402


Vara

Per Lindholt, Vangsvegen 1060, 2324 Vang på Hedmarken

per@lindholtdata.no                                                                                   

Mob   400 85 713


Region Indre Østland-Oppland

Kristian Ekre, Skåbuvn 1851, 2640 Vinstra                                            

Tlf    61 29 58 32

krisekre@gmail.com                                                                                   

Mob  911 31 563


Vara:

Katharina Sparstad, Vennisvegen 711, 2975 Vang i Valdres                        

Mob  990 09 584


Region Sør-Norge

Torgny Moen, Haareveien 158, 3330 Skotselv                                             

Tlf    32 75 98 53

torgny.moen@gmail.com                                                                           

Mob  986 09 352    


Vara:

Helge Fossen, Abusdalsvegen 1043, 4737 Hornnes                                       Mob. 954 55 757

hfossen2@frisurf.no


Region Vestlandet

Svein Narve Veshovda, Veshovdaveien 139,4372 Egersund

Mob 913 12 164      

                                                

Vara:

Brit Inger Skaar, Skorsvegen 563, 6953 Leirvik i Sogn
Mob 941 94 307

 

Region Midt-Norge

Ola Krokann, Trondheimsvegen 886, 7340 Oppdal

ola.krokann@oppdal.com

Mob   974 01 459                                                                                                                

Vara:

Ingvild Hansen Nystad, Hatlestadfjellvegen 207, 6214 Norddal

ingvild.hansen.nystad@gmail.com

Mob 928 20 034

 

Region Nord-Norge

Brynjar Dalen, Susendalsveien 1282, 8690 Hattfjelldal                                  

post@skoglundgard.no                                                                               

Tlf      75 18 44 00

Mob   936 33 604


Vara:

Ola Johansen, Nyrudveien 2766, 9925 Svanvik

nordheim.gard@gmail.com 

Mob 952 44 426                                                                       

Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Generalsekretær
Anders Nordstad
tlf 482 04 755
anders@smabrukarlaget.no

Styreleder
Kjersti Hoff
tlf 971 20 960
kjersti@smabrukarlaget.no

Assisterende generalsekretær
Vilde Haarsaker
tlf 476 68 984
vilde@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Melkekvoteordningen
(kvotetak-reduksjon.pdf, 101kB)

/share/mime/48/pdf.png Trefjøs
(trefjos.pdf, 262kB)

/share/mime/48/pdf.png Klima kan velte jordbruksoppgjøret
(klima.pdf, 119kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as