DET BLIR IKKE FYSISK LANDSMØTE 2020

STYRET HAR FATTET FØLGENDE VEDTAK:
Økende usikkerhet rundt nye koronatiltak fram mot landsmøtet og risikoen ved å samle mange representanter fra ei samfunnskritisk viktig næring på en plass gjør at landsmøtet 2020 må gjennomføres som et Teamsmøte lørdag 31. oktober.

Styremøtet gjennomføres torsdag 29. oktober og representantskapsmøtet gjennomføres fredag 30. oktober.

DET BLIR IKKE FYSISK LANDSMØTE 2020 - les hele saken


Frankrike sier nei til EU-Mercosur-avtalen: - Nå må Norge følge etter

Særlig sterkt var presset fra bondeorganisasjoner for at Frankrike kom til avgjørelsen å ikke ratifisere handelsavtalen.

Frankrike sier nei til EU-Mercosur-avtalen: - Nå må Norge følge etter - les hele saken

Fjerning av rester av salt fra beiteområder

Mattilsynet ønsker hjelp fra næringa til å spre info om at de oppfordrer til å fjerne rester av salt fra årets sesong. Dette er med bakgrunn i at skrantesjuke (CWD) nå er påvist hos villrein på Hardangerevidda. Derfor er det ekstra viktig å unngå at rein og andre hjortedyr samles på saltplasser eller på fôringsplasser for husdyr.

Les mer om informasjonen Mattilsynet har lagt ut:


Det er ikke klokt å redusere norsk sjølforsyning for en handelsavtale med Storbritannia

En åpning for større kvoter etter Storbrittanias uttreden av EU vil gå ut over norsk jordbruk, matindustri, sysselsetting og verdiskaping i hele landet, og ikke minst vår evne til å håndtere fremtidige matkriser. Dette er ikke akseptabelt og regjeringen må skjønne hva de gambler med, mener Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Det er ikke klokt å redusere norsk sjølforsyning for en handelsavtale med Storbritannia - les hele saken

Vi søker ny generalsekretær

Norsk Bonde- og Småbrukarlag søker generalsekretær i 100 % stilling ved vårt hovedkontor i Akersgata i Oslo fra januar 2021. Søknadsfristen er 4. september.

Vi søker ny generalsekretær - les hele saken

Landsmøte høsten 2020

Styret har vedtatt at landsmøtet i høst skal gjennomføres som et fysisk møte.

Landsmøte høsten 2020 - les hele saken

Oppdatert KSL

Kvalitetssystem i landbruket – KSL – har gått over i ny digital plattform. Dette medfører ny innlogging og ny design for alle brukere. For å gjøre overgangen til ny løsning best mulig er det samlet informasjon om den nye løsningen og filmer med opplæring på www.ksl.no

Oppdatert KSL - les hele saken

Får felle to hannbjørner etter press

Det ble 2. juli gitt tillatelse til felling av to hannbjørner i Grong, Høylandet og Namsskogan (beiteprioritert område), for en begrenset tidsperiode. NBS, NB og Sau og Geit mener dette er alt for lite til å løse den alvorlige situasjonen beitebrukerne er i utenom dette begrensede området.

Får felle to hannbjørner etter press - les hele saken

Kva verdi har jorda?

I landet vårt har vi 3% dyrka mark. Det er ikkje mykje. Nyleg var to saker om arealbruk oppe til handsaming i Stortinget. Forbod mot nydyrking av myr, og saka om styrka jordvernmål.

Har koronakrisa gjort at politikarane er opptekne av korleis vi kan nytte arealet vi har, spør Eli Berge Ness, politisk nestleiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, i denne kronikken.

Kva verdi har jorda? - les hele saken

Ny forsikringsavtale med større ungdomsfordeler

1. juli inngikk Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Gjensidige ny forsikringsavtale. Medlemsrabattene på ulike forsikringer er videreført på samme nivå som før, og ungdomsfordelene er styrket.

Ny forsikringsavtale med større ungdomsfordeler - les hele saken

Beitebruk og hyttebygging på agendaen

Onsdag og torsdag denne uka var styret og deler av sekretariatet på Vinstra for styremøte og befaring i områder med konflikter mellom beitebruk og hyttebygging/hyttebruk.

Beitebruk og hyttebygging på agendaen - les hele saken

Olaf Godli slutter som generalsekretær

Etter 17 år i stillingen slutter Olaf Godli (65) som generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag ved årsskiftet 2020/21.

 

Olaf Godli slutter som generalsekretær - les hele saken

SMÅLIG OG BEKLAGELIG AV REGJERINGEN

3. juni oversendte NBS en rekke forslag til tiltak i forbindelse med Norges vei ut av kornakrisa, bl.a. egen kompensasjonsordning for tilleggsnæringer. Regjeringen har nå vendt tommelen ned for en egen ordning for tilleggsnæringer i landbruket. I festtaler hylles lokalmatprodusentene vår, og spesielt når de vinner gjeve priser og verdensmesterskap, men regjeringen  stiller ikke opp med krisepakker.

Svaret fra regjeringen er smålig og beklagelig sier nestleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Eli Berge Ness.

SMÅLIG OG BEKLAGELIG AV REGJERINGEN - les hele saken

Fossilfri seter i Østerdalen

Ved Setersjøen i Dalsbygda i Os har gårdbrukerne Hanne Østgaard Tingstad og Erling Tingstad lagt til rette for at setra deres skal bli selvforsynt med fornybar energi. Taket til fjøset fikk solcellepaneler i fjor høst

Fossilfri seter i Østerdalen - les hele saken

På solidaritetsbrigade i eget land

Koronakrisa gjorde at norske solidaritetsbrigadister måtte avbryte vårens opphold i Latin-Amerika. Isteden ble det opphold på norske gårder, i samarbeid med Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Tonje (24) og Alva (21) er overrasket over likhetene mellom Norge og Colombia.

På solidaritetsbrigade i eget land - les hele saken


Velg ditt fylkeslag

PÅMELDING TIL LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. TRYKK HER!

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as