Markedshage

Dyrk bedre, ikke større!

En modell som vi vi rette lyset mot er Markedshage (Market Gardening) som er en benevlese på en produksjonsform som kommersialiserer småskala grønskasproduksjon med direktesalg som distribusjonsform. En markedshage er en bedrift som tilbyr et bredt spekter og forutsigbar tilførsel av ferske grønnsaker, frukt og bær med stabile leveringer av varer gjennom hele den lokale vekstsesongen.

Markedshage modellen representerer innovasjon innenfor småskala grønnsaksproduksjon med mål om et mer kostnadseffektiv drift med høy kvalitet i alle ledd. Modellen har videreutviklet og optimalisert eksisterende teknologier og prosesser, med mindre forbedringer tilpasset dagens marked.

Erfaringer viser at det er mulig å produsere grønnsaker på en kostnadseffektiv og lønnsom måte på et mindre areal. Trenden de siste 50 årene med mye fokus på store arealer, volum, høy kjemikaliebruk som eneste måte å kunne leve av å dyrke grønnsaker på er nå i ferd med å snu i Norge. En markedshage trenger ikke investeringer på lik linje med volumproduksjon av grønnsaker, da en markedshage baserer seg i stor grad av enklere redskap og maskiner. Det er utviklet teknologi i flere land som er med å effektivisere produksjonen å øke lønnsomheten. Etterhvert som det nå blir flere produsenter som staser på denne driftsmodellen i Norge blir det enklere å skaffe disse verktøyene. Lave driftskostnader i form av mindre investeringsbehov gjør at denne produksjonsformen blir mindre økonomisk sårbar. Markedshager brukes også under benevnelsen regenerativt landbruk med referanse av at det ikke pøyes. 

 

Viktige element i en markedshage:

●             Bruk av redskap som senker investeringsbehovet 

●             Høy arealeffektivitet

●             Produksjon uten pesticider 

●             Ingen eller minimal jordbearbeiding

●             Bruk av kompost

●             Organisk gjødsel

 

Noen linker til videre lesing: 

Markedshager i Norge

Bossgården   

The Market Gardener | JM Fortier | Six Figures Farming for Small Plots | Grow Better Not Bigger.

 

Andelslandbruk

Mange bønder ser på andelslandbruk som en interessant omsetningskanal av grønnsaker. 

Andelslandbruksprosjketet hos Økologisk Norge koordinerer nettverket for andelslandbruk i Norge.  

Internationalt nettverk for andelslandbruk URGENCI 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as