Markedshage

Dyrk bedre, ikke større!

En modell som vi vi rette lyset mot er Markedshage (Market Gardening) som er en benevlese på en produksjonsform som kommersialiserer småskala grønskasproduksjon med direktesalg som distribusjonsform. En markedshage er en bedrift som tilbyr et bredt spekter og forutsigbar tilførsel av ferske grønnsaker, frukt og bær med stabile leveringer av varer gjennom hele den lokale vekstsesongen.

Markedshage modellen representerer innovasjon innenfor småskala grønnsaksproduksjon med mål om et mer kostnadseffektiv drift med høy kvalitet i alle ledd. Modellen har videreutviklet og optimalisert eksisterende teknologier og prosesser, med mindre forbedringer tilpasset dagens marked.

Erfaringer viser at det er mulig å produsere grønnsaker på en kostnadseffektiv og lønnsom måte på et mindre areal. Trenden de siste 50 årene med mye fokus på store arealer, volum, høy kjemikaliebruk som eneste måte å kunne leve av å dyrke grønnsaker på er nå i ferd med å snu i Norge. En markedshage trenger ikke investeringer på lik linje med volumproduksjon av grønnsaker, da en markedshage baserer seg i stor grad av enklere redskap og maskiner. Det er utviklet teknologi i flere land som er med å effektivisere produksjonen å øke lønnsomheten. Etterhvert som det nå blir flere produsenter som staser på denne driftsmodellen i Norge blir det enklere å skaffe disse verktøyene. Lave driftskostnader i form av mindre investeringsbehov gjør at denne produksjonsformen blir mindre økonomisk sårbar. Markedshager brukes også under benevnelsen regenerativt landbruk med referanse av at det ikke pøyes. 

 

Viktige element i en markedshage:

●             Bruk av redskap som senker investeringsbehovet 

●             Høy arealeffektivitet

●             Produksjon uten pesticider 

●             Ingen eller minimal jordbearbeiding

●             Bruk av kompost

●             Organisk gjødsel

 

Noen linker til videre lesing: 

Markedshager i Norge

Bossgården   

The Market Gardener | JM Fortier | Six Figures Farming for Small Plots | Grow Better Not Bigger.

 

Andelslandbruk

Mange bønder ser på andelslandbruk som en interessant omsetningskanal av grønnsaker. 

Andelslandbruksprosjketet hos Økologisk Norge koordinerer nettverket for andelslandbruk i Norge.  

Internationalt nettverk for andelslandbruk URGENCI 

Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

John P Løvstad, tlf 450 25 212, john.petter@smabrukarlaget.no

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Koronasmitte
(folg-faglige-rad-om-koronasmitte.pdf, 143kB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksforhandlingene på vent
(jordbruksforhandlingene-pa-vent.pdf, 481kB)

/share/mime/48/pdf.png Styrk kornbonden!
(styrk-kornbonden.pdf, 96kB)

/share/mime/48/pdf.png Fraktkostnader rundballer
(fraktkostnader-rundballer.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene 2020
(foran-jordbruksforhandlingene-2020.pdf, 848kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as